Μηχανική και Τεχνολογία Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων με Αφαίρεση Υλικού

55,86

N-id: 1608 Κατηγορίες: , , Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2015 ISBN: 978-960-456-451-4 Κωδικός Ευδόξου: 50660519 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Όλες οι μηχανολογικές κατασκευές, διατάξεις και εξαρτήματα υλοποιούνται μέσω μηχανουργικών μορφοποιήσεων, που αποτέλεσαν διαχρονικά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης.
Το παρόν σύγγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τη συστηματική ταξινόμηση των μεθόδων κατεργασιών, σύμφωνα με το Γερμανικό Iνστιτούτο Τυποποιήσεων DIN 8589, αναφέρεται στην μείζονα περιοχή των μορφοποιήσεων τεμαχίων με αφαίρεση υλικού.
Συγκεκριμένα, το βιβλίο πραγματεύεται τις κατεργασίες κοπής με προκαθορισμένη γεωμετρία κόψης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κατανόηση των μηχανικών, φυσικών και χημικών φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα κατά τις μνημονευθείσες διεργασίες, ώστε να διευκολυνθεί η θεωρητική προσέγγισή τους, καθώς και η αποτελεσματική διεξαγωγή τους.
Στη παρούσα έκδοση σε σχέση με την προηγούμενη, περιγράφεται εκτενέστερα ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων των λεπτών προστατευτικών επικαλύψεων των κοπτικών εργαλείων, βάσει των οποίων επεξηγείται η συμπεριφορά της φθοράς τους, κατά τις κατεργασίες διαφόρων υλικών. Επίσης η παρούσα έκδοση έχει συμπληρωθεί με τις μορφοποιήσεις και τον ποιοτικό έλεγο των οδοντωτών τροχών.
Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον φοιτητή, μηχανολόγο μηχανικό, που εισάγεται για πρώτη φορά στην επιστημονική περιοχή της μηχανικής και της τεχνολογίας των μηχανουργικών μορφοποιήσεων, όσο και στον επαγγελματία μηχανικό, που εργάζεται σε σχετικά πεδία και προσπαθεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Στο σύγγραμμα καθίσταται εμφανής η υπερτριακονταπενταετής επιστημονική συνεισφορά του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, σε διάφορες περιοχές των μηχανουργικών μορφοποιήσεων, όπως προκύπτει από την παρατιθέμενη διεθνή και εθνική βιβλιογραφία.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2
Δομή και κρυσταλλογραφικές μορφές υλικών τεμαχίων και εργαλείων

 1. Δημιουργία στοιχειωδών κρυσταλλικών πλεγμάτων
 2. Κρυσταλλικά πλέγματα στερεών διαλυμάτων
 3. Παραμορφωσιμότητα των διαφόρων κρυσταλλοδομών
 4. Δημιουργία κρυσταλλογραφικών μορφών, μέσω ανάπτυξης των κρυστάλλων
 5. Αταξίες κρυσταλλικών πλεγμάτων και επίδρασή τους επί των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών
 6. Επίδραση της παραμόρφωσης και της θερμοκρασίας επί του μηχανισμού ανακρυστάλλωσης
 7. Επίδραση θερμοκρασιών, υψηλοτέρων από αυτές της ανακρυστάλλωσης, καθώς και της ταχύτητας παραμόρφωσης, επί των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών

Κεφάλαιο 3
Μηχανική της κοπής με εργαλεία προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης

 1. Περιγραφή της κοπτικής γεωμετρίας του εργαλείου
 2. Μηχανισμοί δημιουργίας του αποβλίττου κατά την κοπή
 3. Αναλυτικός προσδιορισμός της δημιουργίας του αποβλίττου με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (FEM)
 4. Προσδιορισμός διαφόρων χαρακτηριστικών μεγεθών κατά την κοπή, με τη βοήθεια FEM υπολογισμών
 5. Επίδραση διαφόρων παραμέτρων επί της μικροδομής του αποβλίττου κατά την κοπή
 6. Έλεγχος της μάκρο-γεωμετρίας των αποβλίττων
 7. Δημιουργούμενη τραχύτητα επί των επιφανειών των τεμαχίων κατά την κοπή
 8. Δημιουργία ψευδοκόψεων κατά την κοπή
 9. Δημιουργία απολήξεων κατά την κοπή

Κεφάλαιο 4
Δυνάμεις και θερμοκρασίες κατά την κοπή με εργαλεία προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης

 1. Ανάλυση της δύναμης κοπής σε συνιστώσες, χαρακτηριστικά συστήματα αναφοράς
 2. Επίδραση της μικροδομής του αποβλίττου επί της δύναμης κοπής
 3. Μέτρηση των συνιστωσών της δύναμης κοπής
 4. Επίδραση των συνθηκών κατεργασίας επί της δύναμης κοπής
 5. Πειραματικός–αναλυτικός προσδιορισμός των συνιστωσών της δύναμης κοπής
 6. Μέτρηση και υπολογισμός θερμοκρασιακών πεδίων κατά την κοπή

Κεφάλαιο 5
Μηχανισμοί φθοράς ακαλύπτων κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης

 1. Μηχανισμοί φθοράς υλικών συνεργαζομένων επιφανειών
 2. Φθορά ακαλύπτων εργαλείων κατά την κοπή
 3. Μεγέθη για την μαθηματική περιγραφή της φθοράς κοπτικών εργαλείων

Κεφάλαιο 6
Προσδιορισμός ιδιοτήτων επικαλύψεων και μηχανισμοί φθοράς των επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης

 1. Προσδιορισμός ιδιοτήτων υλικών επικαλύψεων
 2. Μηχανισμοί φθοράς επικαλυμμένων εργαλείων και πειραματική-αναλυτική προσέγγισή τους
 3. Επίδραση διαφόρων παραμέτρων των κατεργασιών κοπής επί της φθοράς των επικαλύψεων

Κεφάλαιο 7
Υλικά και επικαλύψεις κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης

 1. Υλικά κοπτικών εργαλείων από χάλυβα
 2. Σκληρομέταλλα
 3. Σκληρομέταλλα τύπου Cermets
 4. Κεραμικά υλικά
 5. Κυβικά βοριονιτρίδια (CBN)
 6. Διαμάντι ως υλικό κοπτικών εργαλείων
 7. Επικαλύψεις κοπτικών εργαλείων

Κεφάλαιο 8
Kατεργαστικότητα υλικών κατά την κοπή με εργαλεία προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης. Συνεισφορά του ψυκτικού-λιπαντικού μέσου

 1. Κατεργαστικότητα σιδηρούχων υλικών, χαλύβων και χυτοσιδήρων
 2. Κατεργαστικότητα κραμάτων αλουμινίου Al, μαγνησίου Mg και χαλκού Cu κατά την κοπή
 3. Κατεργαστικότητα κραμάτων τιτανίου και νικελίου
 4. Κατεργαστικότητα γραφίτη
 5. Κατεργαστικότητα συνθέτων υλικών
 6. Επίδραση ψυκτικού–λιπαντικού στην κατεργαστικότητα κατά την κοπή

Κεφάλαιο 9
Μαθηματική περιγραφή της διάρκειας χρησιμοποίησης κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης. Βελτιστοποίηση και επιτήρηση συνθηκών κατεργασίας

 1. Αναλυτική περιγραφή της διάρκειας χρησιμοποίησης κοπτικού εργαλείου και της χρονικής μεταβολής της φθοράς
 2. Αναλυτική περιγραφή του κόστους των κατεργασιών συναρτήσει του χρόνου παραγωγής ανά μονάδα παραγωγής και εργαλειομηχανή
 3. Βελτιστοποίηση των κυρίων συνθηκών κατεργασίας κοπής
 4. Επιτήρηση συνθηκών κατεργασίας

Κεφάλαιο 10
Χαρακτηριστικές γεωμετρίες εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης

 1. Συμπαγή εργαλεία
 2. Εργαλεία με ένθετα πλακίδια
 3. Τυποποιήσεις ενθέτων κοπτικών πλακιδίων

Κεφάλαιο 11
Μορφοποιήσεις οδοντώσεων: Αρχική κατεργασία, αποπεράτωση και μετροτεχνικός έλεγχος

 1. Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού για την αρχική μορφοποίηση κυλινδρικών οδοντώσεων εξελιγμένης
 2. Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού για την αποπεράτωση κυλινδρικών οδοντώσεων εξελιγμένης
 3. Μετροτεχνικός έλεγχος της γεωμετρίας οδοντώσεων

Βιβλιογραφία