Παπαργύρης Δ. Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Παπαργύρης αποφοίτησε από το ΑΠΘ και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ στo πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST-Corrosion Science) και PhD στο πανεπιστήμιο του Bath (Materials Science).

Eίναι Τακτικός Καθηγητής Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών στο Τμήμα Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και μέλος ΣΕΠ του Μεταπτυχιακού Τμήματος "Διασφάλισης Ποιότητας".

Έχει περισσότερες από 60, σε συναφή με την ειδικότητά του, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και σημαντικό αριθμό βιβλίων στα αντικείμενα της Τεχνολογίας Υλικών και του Ποιοτικού Ελέγχου.

Είναι κριτής σε πλήθος διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Βιβλία του Συγγραφέα