Ψωϊνός Δημήτρης

Ο Δημήτρης Ψωϊνός είναι μηχανολόγος, Oμότιμος Καθηγητής της Οργάνωσης και Διοίκησης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στη μακρόχρονη επιστημονική διαδρομή του υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και επί πολλά χρόνια Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης.

Παράλληλα διετέλεσε: Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Kαθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bradford της Αγγλίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αντιπρύτανης του Frederick University της Κύπρου, καθώς και Πρόεδρος και μέλος πολλών διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών εταιριών, οργανισμών και επιχειρήσεων.

Έχει διευθύνει τη διεξαγωγή περισσότερων από 50 εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει εκπονήσει πολλές οργανωτικές μελέτες για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Έχει συγγράψει 5 διδακτικά συγγράμματα και έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

Βιβλία του Συγγραφέα