Παπαργύρης Α. Δημήτριος

Ο Δρ. Δημήτριος Α. Παπαργύρης είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Manchester με ερευνητική δραστηριότητα στον Ποιοτικό Έλεγχο και την Τεχνολογία Σύνθετων Υλικών.

Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Βιβλία του Συγγραφέα