Εισαγωγή στην Fortran 90/95/2003

40,55

N-id: 1453 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 584 Εξώφυλλο: Σκληρό εξώφυλλο Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2011 ISBN: 978-960-456-280-0 Κωδικός Ευδόξου: 12550424 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών που θέλουν να εντρυφήσουν στις βασικές δομές προγραμματισμού μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Fortran 90 και στοιχείων της Fortran 95/2003.
Στη νέα αυτή έκδοση του βιβλίου γίνεται μια εισαγωγή στην πολυπλοκότητα των Αλγορίθμων καθώς και σε βασικές έννοιες της Αριθμητικής Ανάλυσης, δίνοντας με τον τρόπο αυτόν ερεθίσματα στον αναγνώστη για περαιτέρω μελέτη στα γνωστικά αυτά αντικείμενα.
Έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο που αναφέρεται στους δείκτες και στην χρήση τους για την δημιουργία δυναμικών δομών δεδομένων ενώ παράλληλα έχει εμπλουτισθεί με πολλά επιπλέον παραδείγματα και άλυτες ασκήσεις.


Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Intel Visual Fortan

 1. Ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ;
 2. Ποια είναι η δομή του υλικού ενός Η/Υ;
 3. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λογισμικού;
 4. Τι είναι αλγόριθμος;
 5. Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού;
 6. Τι είναι προγραμματισμός;
 7. Πως μετράμε την απόδοση ενός αλγορίθμου;
 8. Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Intel Visual Fortran;
 9. Σύνοψη
 10. Απαντήσεις στις δραστηριότητες

2 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στην Fortran 90/95/2003

 1. Πότε δημιουργήθηκε ή FORTRAN;
 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της FORTRAN 90/95/2003;
 3. Ποιο είναι το λεξιλόγιο της FORTRAN 90/95/2003;
 4. Ποια είναι τα δεδομένα που χειρίζεται ένα πρόγραμμα και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται;
 5. Εκφράσεις στη Fortran 90/95/2003
 6. Συναρτήσεις
 7. Σύνοψη
 8. Απαντήσεις στις δραστηριότητες

3 Δομή ενός προγράμματος

 1. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα στην FORTRAN;
 2. Πώς δηλώνουμε την επικεφαλίδα και το τέλος του προγράμματος;
 3. Τμήμα δηλώσεων
 4. Πώς δηλώνουμε το τμήμα των προτάσεων;
 5. Πώς δηλώνουμε το τμήμα των διαδικασιών και συναρτήσεων;
 6. Σύνοψη

4 Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδου – εξόδου

 1. Ο τελεστής ανάθεσης
 2. Η εντολή εισόδου READ
 3. Οι εντολές εξόδου PRINT-WRITE
 4. Απλά προβλήματα εισόδου-εξόδου
 5. Παρατηρήσεις στις εντολές εισόδου-εξόδου
 6. Σύνοψη
 7. Επαναληπτικές ασκήσεις
 8. Απαντήσεις στις δραστηριότητες

5 Εντολές συνθήκης και διακλάδωσης

 1. Η εντολή GOTO
 2. Η εντολή IF-THEN-ELSE
 3. Η εντολή SELECT-CASE
 4. Παραδείγματα με συνθήκες
 5. Σύνοψη
 6. Επαναληπτικές ασκήσεις
 7. Απαντήσεις στις Δραστηριότητες

6 Οι εντολές επανάληψης

 1. Ανακύκλωση και χρήση μετρητών σε προγράμματα
 2. Η εντολή DO
 3. Σύνοψη
 4. Επαναληπτικές ασκήσεις
 5. Απαντήσεις στις δραστηριότητες

7 Πίνακες

 1. Τι είναι οι πίνακες και πού χρειάζονται;
 2. Πίνακες στην Fortran 90/95/2003
 3. Μονοδιάστατοι πίνακες
 4. Πως ταξινομούμε τα στοιχεία ενός πίνακα;
 5. Με ποιον τρόπο γίνεται η αναζήτηση ενός στοιχείου σε έναν ήδη ταξινομημένο πίνακα;
 6. Πως συγχωνεύουμε δύο ταξινομημένους πίνακες;
 7. Ταυτόχρονη επεξεργασία δύο ή περισσοτέρων πινάκων
 8. Πολυδιάστατοι πίνακες
 9. Σύνοψη
 10. Επαναληπτικές ασκήσεις
 11. Απαντήσεις στις δραστηριότητες

8 Διαδικασίες και συναρτήσεις

 1. Τι είναι το υποπρόγραμμα και ποια είδη υποπρογραμμάτων υπάρχουν;
 2. Συναρτήσεις
 3. Διαδικασίες
 4. Γρήγοροι τρόποι ταξινόμησης πινάκων με την χρήση αναδρομικών διαδικασιών
 5. Άλλοι τρόποι σύνδεσης του προγράμματος με το υποπρόγραμμα
 6. Τι είναι τα Modules;
 7. Βιβλιοθήκες συναρτήσεων – διαδικασιών
 8. Σύνοψη
 9. Επαναληπτικές ασκήσεις
 10. Απαντήσεις στις δραστηριότητες

9 Δείκτες και Δυναμικές Δομές Δεδομένων

 1. Δείκτες
 2. Λίστες
 3. Χρήση δεικτών σε διαδικασίες
 4. Δείκτης ως αποτέλεσμα συνάρτησης
 5. Άλλες κατηγορίες συνδεδεμένης λίστας
 6. Σύνοψη
 7. Επαναληπτικές ασκήσεις
 8. Απαντήσεις στις Δραστηριότητες

10 Αρχεία

 1. Τι είναι αρχείο;
 2. Αρχεία Σειριακής Προσπέλασης
 3. Αρχεία άμεσης ή τυχαίας προσπέλασης
 4. Σύνοψη
 5. Επαναληπτικές ασκήσεις
 6. Απαντήσεις στις Δραστηριότητες

11 Εφαρμογές

 1. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων
 2. Επίλυση εξισώσεων διαφορών καθώς και συστημάτων εξισώσεων διαφορών
 3. Σύνοψη
 4. Ασκήσεις
 5. Απαντήσεις στις Δραστηριότητες

Βιβλιογραφία

Παράρτημα Α: Λογικό Διάγραμμα
Παράρτημα Β: Συνοπτικός Πίνακας Εντολών
Παράρτημα Γ: Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Compaq Visual Fortran

Ευρετήριο