Διοικητική φιλοσοφία και ηθική στην Ανατολική Ασία

Σύγχρονη Kομφουκιανική επιχειρησιακή ηθική

23,85

N-id: 1720 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 264 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2021 ISBN: 978-960-456-560-3 Κωδικός Ευδόξου: 102072227 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο παρόν έργο, του συγγραφέα και καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιου Ν. Γκότση, έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση προβλημάτων διοικητικής φιλοσοφίας σε ένα αμιγώς μη-δυτικό πλαίσιο, όπως αυτό των χωρών του καλουμένου Κομφουκιανικού σμήνους της Άπω Ανατολής.

Βασικό άξονα του πονήματος αποτελεί η φιλοσοφική θεμελίωση αυτής της επιχειρησιακής ηθικής, καθώς και η διερεύνηση των οργανωσιακών συνδηλώσεών της. Σε αυτή την κατεύθυνση, συζητούνται οι βασικές προκείμενες της Κομφουκιανικής φιλοσοφίας με συνεκτίμηση επιμέρους ιδιαιτεροτήτων (Κινεζική, Ιαπωνική, Κορεατική παράδοση). Ακολουθεί η διεξοδική εξέταση της πρόσληψης αυτής της προβληματικής στο πλαίσιο μιας διοικητικής φιλοσοφίας και πρακτικής που επιχειρεί να συνδυάσει εποικοδομητικά σύγχρονες δυτικές και αυτόχθονες προσεγγίσεις σε ένα ευρύ φάσμα οργανωσιακών φαινομένων και συμπεριφορών. Το αίτημα αυτό καθίσταται περισσότερο επίκαιρο κατά την επερχόμενη μετά Covid-19 εποχή η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο της ακαδημαϊκής συζήτησης το πρόβλημα των κανονιστικών θεμελίων των διοικητικών πρακτικών οργανισμών και εταιρικών οντοτήτων ανά την υφήλιο. Ταυτοχρόνως, οι προτεινόμενες λύσεις ποικίλουν, από το αίτημα ενός ευρύτερου οργανωσιακού μετασχηματισμού, έως την υιοθέτηση μιας πολυ-επίπεδης, συμπεριληπτικής ηθικής της φροντίδας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1
Διοικητική ηθική και φιλοσοφία στην Ανατολική Ασία: βασικές προκείμενες
1.1. Οριοθέτηση του προβλήματος
1.2. Ερευνητικοί στόχοι και μεθοδολογία
Βιβλιογραφικές αναφορές πρώτου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2
Η διοικητική τέχνη στην αρχαία Κινεζική φιλοσοφική γραμματεία: ανταγωνιστικές θεωρήσεις του οικονομικού και κοινωνικού κόσμου
2.1. Η αφετηρία: Κομφούκιος
2.2. Η μετεξέλιξη των Κομφουκιανικών ιδεών: Mencius
2.3. Η συμβολή του Mo zi
2.4. Η διοικητική φιλοσοφία του Xunzi
2.5. Η νομοκρατική θεώρηση: Han Feizi
2.6. Η Ταοϊστική διοικητική οπτική
2.7. Μεταγενέστερες εξελίξεις: η άνοδος του Νέο-Κομφoυκιανισμού
Βιβλιογραφικές αναφορές δευτέρου κεφαλαίου 

Κεφάλαιο 3
Κομφουκιανική διοικητική ηθική: Καταβολές και σύγχρονες προεκτάσεις
3.1. Οι θεμελιώδεις φιλοσοφικές προκείμενες: κοσμοθεωρητικό και πολιτισμικό πλαίσιο
3.2. Πρόσληψη και επανερμηνεία της Κομφουκιανικής ηθικής στη σφαίρα των οργανωσιακών επιστημών
3.3. Οι τρέχουσες πρακτικές προεκτάσεις της Κομφουκιανικής διοικητικής ηθικής
3.4. Σύνοψη
Βιβλιογραφικές αναφορές τρίτου κεφαλαίου 

Κεφάλαιο 4
Κομφουκιανική διοικητική φιλοσοφία και πρακτική
4.1. Κομφουκιανική διοικητική φιλοσοφία: βασικές προκείμενες
4.2. Η Κομφουκιανική διοικητική πρακτική σε μακρο-κοινωνικό πλαίσιο: κοινό αγαθό και ευημερία
4.3. Φιλοσοφία του μάνατζμεντ σε Κομφουκιανικό πλαίσιο: θεωρητικό υπόβαθρο
4.4. Σύγχρονο πλαίσιο εκλογίκευσης της Κομφουκιανικής φιλοσοφίας της ηγεσίας
4.5. Η Ασιατική εκδοχή της πατερναλιστικής, ηθικής και ανθρωπιστικής ηγεσίας
4.6. Σύνοψη
Βιβλιογραφικές αναφορές τετάρτου κεφαλαίου 

Κεφάλαιο 5
Eνδεικτικές εφαρμογές της Κομφουκιανικής ηθικής στη σύγχρονη διοικητική φιλοσοφία και πρακτική
5.1. Οργανωσιακή και διοικητική ηθική
5.2. Επιχειρησιακή στρατηγική και στρατηγικό μάνατζμεντ
5.3. Ηγετική ανάπτυξη και ανάπτυξη ηγεσίας
5.4. Εργασιακή ηθική: Η Κομφουκιανική ηθική της εργασίας
5.5. Φιλοσοφία και πρακτική διοίκησης επιχειρήσεων σε Κομφουκιανικό πλαίσιο
5.6. Τελικές παρατηρήσεις
Βιβλιογραφικές αναφορές πέμπτου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 6
Κομφουκιανική επιχειρησιακή ηθική: εμπειρικά ευρήματα σε τυπικές Κομφουκιανικές κοινωνίες της Ανατολικής Ασίας
6.1. Η διοικητική ηθική και φιλοσοφία στην ευρύτερη Κίνα
6.2. Η διοικητική ηθική και φιλοσοφία σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ασίας
6.3. Διοικητική ηθική και φιλοσοφία σε χώρες της Κομφουκιανικής Νοτιο-ανατολικής Ασίας
Βιβλιογραφικές αναφορές έκτου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7
Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρών της Κομφουκιανικής Ασίας: Η διοικητική ηθική και φιλοσοφία σε συγκριτικό πλαίσιο
7.1. Συγκριτική προσέγγιση μεταξύ Κίνας και άλλων Κομφουκιανικών χωρών (Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν)
7.2. Συγκρίσεις μεταξύ άλλων, πλην της Κίνας, Κομφουκιανικών χωρών
7.3. Συγκρίσεις με Βουδιστικές ή Ινδουιστικές χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας
7.4. Τελικές παρατηρήσεις
Βιβλιογραφικές αναφορές εβδόμου κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8
Συμπεράσματα, ερευνητικές κατευθύνσεις και περιορισμοί
8.1. Συμβολή του έργου
8.2. Ερευνητικοί περιορισμοί
8.3. Προτάσεις περαιτέρω έρευνας
Βιβλιογραφικές αναφορές ογδόου κεφαλαίου

Ιστορικά παραρτήματα
Α. Σημαντικότερες περίοδοι της Ιαπωνικής ιστορίας
Β. Σημαντικότερες περίοδοι της Κινεζικής ιστορίας
Γ. Σημαντικότερες περίοδοι της Κορεατικής ιστορίας

Γλωσσάρι των κυριότερων Ασιατικών όρων
Α. Επεξηγήσεις Κινεζικών όρων και εννοιών
Β. Επεξηγήσεις Ιαπωνικών όρων και εννοιών
Γ. Επεξηγήσεις Κορεατικών όρων και εννοιών

Ευρετήριο ονομάτων

Ευρετήριο θεμάτων