Γκότσης Ν. Γεώργιος

Μετά τις βασικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Γεώργιος Ν. Γκότσης ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή του εκπαίδευση στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες (E.H.E.S.S.), στο Παρίσι. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Οικονομική από το Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) και διδακτορικού διπλώματος στην Πολιτική Επιστήμη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τέως τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (1990). Το 1997 εκλέχθηκε λέκτορας στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (νυν τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης) του Ε.Κ.Π.Α. Τον Μάιο του 2017 εκλέχθηκε Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο ίδιο τμήμα, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Έχει δημοσιεύσει 40 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων Journal of Business Ethics, Journal of Organizational Change Management, Personnel Review, Leadership and Organization Development Journal, History of Economic Ideas, History of Economics Review, Storia del Pensiero Economico, Journal of Enterprising Culture, International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Journal of Enterprising Communities, Management Research Review, Journal of Eastern Christian Studies, History and Anthropology).

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει επίσης πέντε δημοσιευμένα και υπό δημοσίευση κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους με κριτές, δύο βιβλία σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους (Springer, Pulgrave MacMillan), τέσσερα βιβλία σε ελληνικούς οίκους (εκδ. Ζήτη και εκδ. Σάκκουλα) καθώς και δύο διδακτικά συγγράμματα στο Ε.Α.Π.

Είναι κριτής σε σειρά διεθνών επιστημονικών περιοδικών (μεταξύ των οποίων Asian Academy of Management Journal, Equality, Diversity and Inclusion, Employee Relations, History of Economic Ideas, Human Relations, Journal of Business Ethics, Journal of Managerial Psychology, Management Decision, Personnel Review, Sage Open, Scandinavian Journal of Management).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: ιστορία οικονομικών ιδεών, οικονομικά της θρησκείας, επιχειρησιακή ηθική, ιστορία και φιλοσοφία της διοικητικής επιστήμης, θρησκεία και επιχειρηματικότητα.

Βιβλία του Συγγραφέα