Ζυγούρης Θωμάς

Γεννήθηκε το 1934 στη Λουτροπηγή (Σμόκοβο) Καρδίτσας όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Έζησε στην Αθήνα από το 1948 μέχρι το 1959. Eκεί τελείωσε το Γυμνάσιο και κατόπιν ξεκίνησε τις σπουδές του στην Πάντειο (Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών), χωρίς όμως να τις ολοκληρώσει. Tον Οκτώβριο του 1958 εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία. Το 1959 πήγε στη Δυτική Γερμανία. Έμεινε 11 χρόνια, εργάσθηκε και σπούδασε. Τελειώνοντας το Fachhochschule Augsburg το 1968 ως Μηχανικός Ηλεκτρολόγος (FH) προσλήφθηκε στον Οίκο SIEMENS, στο τμήμα «Μελέτης, Oργάνωσης, Προγραμματισμού και Aμοιβής Eργασίας». Eκείνη την περίοδο ξεκίνησε και η ενασχόλησή του με το REFA (Οργανισμός για Μελέτη Εργασίας και Οργάνωση Επιχειρήσεων Γερμανίας). Είναι κάτοχος του Διπλώματος REFA από το 1974. Το 1970 μετατέθηκε στη ΣHMENΣ Τηλεβιομηχανική στη Θεσσαλονίκη, όπου δημιούργησε το τμήμα «Μελέτης, Oργάνωσης, Προγραμματισμού και Aμοιβής Eργασίας», του οποίου τη διεύθυνση είχε αναλάβει μέχρι τη συνταξιοδοτησή του, στις 31 Δεκεμβρίου 1994. Yπήρξε μόνιμος εισηγητής στο πλαίσιο επιμορφωτικών Σεμιναρίων των εργαζομένων, που οργάνωνε η ΣHMENΣ ΤHΛE ή επιδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Tο 1986 άρχισε τις εισηγήσεις του στο ΕΛΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, στην αρχή συμπληρωματικά στην Κοστολόγηση και μετά σαν ξεχωριστό Σεμινάριο. Η ύλη των σεμιναρίων είχε άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία του REFA. Επίσης συνεργάσθηκε και με την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων), προσφέροντας τις γνώσεις του πάνω στις πρακτικές εφαρμογές του REFA. Yπήρξε εισηγητής σε ένα Σεμινάριο της ΕΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, για ανώτερα στελέχη της ΔΕΗ. Από το 1968 είναι Μέλος του VDI (Verein Deutscher Ingenieure - Σύλλογος Γερμανών Μηχανικών, ανάλογο του Ελληνικού Τεχνικού Επιμελητηρίου).

Βιβλία του Συγγραφέα