,

Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

20,28

N-id: 0943 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 224 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-431-838-1 Κωδικός Ευδόξου: 11014 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο έχει διδακτικό χαρακτήρα και απευθύνεται στο πρώτο έτος των φοιτητών του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχο του βιβλίου αποτελεί η δημιουργία ενός βασικού επιπέδου αναφοράς κάποιων εισαγωγικών γνώσεων για τις μεσογειακές σπουδές, οι οποίες να περιλαμβάνουν ένα μέρος του μεγάλου όγκου γνώσεων του γνωστικού αντικειμένου των μεσογειακών σπουδών και της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες της παρούσας συγγραφής, οι συγγραφείς δεσμεύονται ότι το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια πρώτη επιστημονική προσέγγιση στα ζητήματα που εξετάζει και ότι η συσσώρευση της εμπειρίας και των αναγκών που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα μεταφερθεί στην επόμενη έκδοση. Για τους μελετητές του βιβλίου ας σημειωθεί περαιτέρω ότι στο παράρτημα, παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός πρωτότυπων κειμένων με αντικείμενο την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία που μπορούν να φανούν χρήσιμα στο μελετητή για την εκπόνηση έρευνας και τη διαμόρφωση άποψης απ’ ευθείας μέσω των πηγών.
Το βιβλίο κινείται εντός του πλαισίου των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβέστερα, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφού «όλες οι διεθνείς συμφωνίες με τα τρίτα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς, που προσδιορίζουν το πεδίο και αποτυπώνουν την έκταση και τη δυναμική των εξωτερικών σχέσεων, συνομολογούνται στο όνομα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία έχει διεθνή νομική προσωπικότητα και όχι σε εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει».


Περιεχόμενα:

Μέρος Ι: Eυρωμεσογειακή Συνεργασία
Kεφάλαιο 1: H Eξέλιξη της Eυρωμεσογειακής Πολιτικής

 1. Η πρώτη απόπειρα
 2. Από τη «σφαιρική» στη «νέα» μεσογειακή πολιτική
 3. Η «Ανανεωμένη» Μεσογειακή Πολιτική
 4. Η Διαδικασία της Βαρκελώνης
 5. Η πορεία που ακολουθήθηκε μετά τη Βαρκελώνη

Kεφάλαιο 2: Eυρωμεσογειακές Σχέσεις

 1. Αξίες και Πολιτισμοί
 2. Οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις
 3. Μεταφορές και Επικοινωνίες
 4. Περιβάλλον και Ενέργεια

Μέρος ΙI: Διαμετακόμιση στην Eυρωπαϊκή Ένωση και η Eυρωμεσογειακή Zώνη Eλευθέρων Συναλλαγών

Kεφάλαιο 3: H Eυρωμεσογειακή Zώνη Eλευθέρων Συναλλαγών

 1. Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης
 2. Οι Προϋποθέσεις Δημιουργίας της Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών
 3. Οι Συμφωνίες Σύνδεσης και η Περίπτωση της Τυνησίας
 4. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Kεφάλαιο 4: H Διαμετακόμιση στην Eυρωπαϊκή Ένωση

 1. Eλεύθερες Zώνες και Aνασταλτικά Oικονομικά Kαθεστώτα
 2. Οικονομικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Διαμετακόμισης
 3. Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου στην περίπτωση των Ελευθέρων Ζωνών

Παραρτήματα

 1. Appendix (Παράρτημα 1): Barcelona Declaration Adopted at the Euro-Mediterranean Conference (27 and 28 November 1995)
 2. Appendix (Παράρτημα 2): The Euro-Mediterranean – Free-Trade Area
 3. Appendix (Παράρτημα 3): The Euro-Mediterranean Partnership
 4. Appendix (Παράρτημα 4): The Growth of Euromediterranean Cooperation
 5. Appendix (Παράρτημα 5): EuroMeSCo Papers: Germany and the EuroMediterranean Partnership – Gradually Becoming a Mediterranean State
 6. Appendix (Παράρτημα 6): Barcelona Conference establishes a Euro-Mediterranean partnership