Τσαλίκης Τ. Χρήστος

Ο Χρήστος Τσαλίκης είναι διδάκτορας πολιτικός μηχανικός απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έχει πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Imperial College London με τίτλο Msc in Structural Steel Design και τη διδακτορική του διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα τη διερεύνηση της ασφάλειας μεταλλικών δομικών στοιχείων υπό καθεστώς μη στάσιμης θερμικής καταπόνησης.

Βιβλία του Συγγραφέα