,

Φέρουσες Κατασκευές Αλουμινίου

Αρχές Σχεδιασμού και Παραδείγματα στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 9

25,23

N-id: 1620 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 416 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2016 ISBN: 978-960-456-448-4 Κωδικός Ευδόξου: 50659330 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H εξέλιξη των κατασκευών από κράματα αλουμινίου στη σύγχρονη πρακτική οδηγεί στην υλοποίηση φορέων που λειτουργούν ως κύριες ή δευτερεύουσες φέρουσες κατασκευές σε νέα ή και υφιστάμενα κτίρια, με σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού και αισθητικής στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο προσέγγισης και ανάλυσης των αρχών σχεδιασμού φορέων από αλουμίνιο, αλλά και πρακτικά παραδείγματα σχεδιασμού.
Σε αυτά παρουσιάζεται με μεθοδικό τρόπο η ανάλυση και η μεθοδολογία σχεδιασμού των κατασκευών αλουμινίου στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων και ιδιαίτερα του Ευρωκώδικα 9.
Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την εκμάθηση, εμβάθυνση και ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού φερουσών κατασκευών από κράματα αλουμινίου.

Το βιβλίο έχει ως στόχο να καλύψει θέματα σχεδιασμού φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο τα οποία προκύπτουν από την απαίτηση για παραγωγή έργων βιώσιμης ανάπτυξης, συστημάτων επένδυσης ή κάλυψης όψεων κτιρίων, αλλά και κατασκευών με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές όπως είναι οι διατάξεις φωτοβολταϊκών στοιχείων και οι πεζογέφυρες.
Για τον λόγο αυτόν παρουσιάζεται με πρακτικό τρόπο ο σχεδιασμός μελών σύγχρονων τύπων κατασκευών αλουμινίου, με έμφαση στην ανάλυση της διαμόρφωσής τους.
Η έκδοση αυτή ενισχύεται με την παράθεση στα αρχικά κεφάλαια του βιβλίου των κύριων δράσεων και των συνδυασμών κρίσιμων καταστάσεων σχεδιασμού στις κατασκευές από αλουμίνιο και στο τελευταίο τμήμα της, χρήσιμων βοηθητικών πινάκων και εργαλείων υπό τη μορφή παραρτημάτων ώστε οι σχετικοί υπολογισμοί να γίνονται ευκολότερα και ασφαλέστερα.


Περιεχόμενα

Μέρος Ι
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2
Το αλουμίνιο και τα κράματά του

2.1 Εισαγωγή
2.2 Τα κράματα αλουμινίου
2.3 Φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά αντοχής του αλουμινίου
2.4 Το αλουμίνιο στις κατασκευές
2.5 Αλουμίνιο και χάλυβας – Σύγκριση και επιλογή

Κεφάλαιο 3
Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού και δράσεις για φορείς από αλουμίνιο

3.1 Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού φορέων από αλουμίνιο
3.2 Φορτία σχεδιασμού φορέων από αλουμίνιο

Κεφάλαιο 4
Σχεδιασμός μελών από αλουμίνιο

4.1 Γενικοί κανόνες σχεδιασμού μελών από αλουμίνιο στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 9
4.2 Αντίσταση διατομών από αλουμίνιο στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 9
4.3 Αντίσταση κατασκευών αλουμινίου σε φωτιά στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 9
4.4 Αντίσταση κατασκευών αλουμινίου ευαίσθητων σε κόπωση

Κεφάλαιο 5
Σχεδιασμός μελών από κράματα αλουμινίου

5.1 Σχεδιασμός συνδέσεων μελών από αλουμίνιο
5.2 Κοχλιωτές και ηλωτές συνδέσεις
5.3 Συγκολλήσεις

Μέρος ΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κεφάλαιο 6
Σχεδιασμός υαλοπετασμάτων αλουμινίου

6.1 Περιγραφή και χαρακτηριστικά της κατασκευής
6.2 Περιγραφή Ευρωπαϊκών προδιαγραφών προτύπου προϊόντων υαλοπετασμάτων
6.3 Ανάλυση και διαστασιολόγηση κύριων δομικών τμημάτων υαλοπετάσματος αλουμινίου
6.4 Συνδέσεις υαλοπετάσματος

Κεφάλαιο 7
Σχεδιασμός πλαισίου στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων

7.1 Περιγραφή και χαρακτηριστικά της κατασκευής
7.2 Ανάλυση συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) στοιχείων
7.3 Στατικός υπολογισμός Κύριας Δοκού συστήματος Φ/Β στοιχείων

Κεφάλαιο 8
Σχεδιασμός πεζογέφυρας από αλουμίνιο

8.1 Το αλουμίνιο ως κύριο δομικό υλικό στη γεφυροποιία
8.2 Περιγραφή της κατασκευής
8.3 Προσδιορισμός φορτίων σχεδιασμού
8.4 Ανάλυση και διαστασιολόγηση κύριων δομικών τμημάτων

Παραρτήματα

  • Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών δοκών από αλουμίνιο
  • Φέρουσα ικανότητα κοχλιών και ήλων σε συνδέσεις αλουμινίου
  • Βοηθητικός πίνακας σταθερών στρέψης και θέσης κέντρου διάτμησης για χαρακτηριστικές διατομές αλουμινίου
  • Βοηθητικοί πίνακες συντελεστών κρίσιμης ροπής στρέβλωσης

Βιβλιογραφία