Οδηγός Ξένων Επενδύσεων στην Ανατολική Ασία

Οι περιπτώσεις της Μαλαισίας - Νότιας Κορέας - Κίνας

15,32

N-id: 0791 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 248 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-721-0 Κωδικός Ευδόξου: 11126

Σημαντικές μεταβολές συντελούνται στη δομή της Διεθνούς Οικονομίας, με επιπτώσεις στη μορφή και στο περιεχόμενο της διασυνοριακής ροής κεφαλαίων. Στόχος της μελέτης είναι η ενδελεχής έρευνα των μεταβλητών, που επιδρούν στην προσπάθεια προσέλκυσης αλλοδαπών κεφαλαίων στη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Ασίας.
Το Α’ Μέρος της μελέτης αφιερώνεται στην έρευνα των γενικών οικονομικών, πολιτικών και ιστορικών συνθηκών, εντός των οποίων διαμορφώνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ανατολική Ασία.
Το Β’ Μέρος, προχωρά στην κριτική αξιολόγηση των επενδυτικών πολιτικών τριών “δυναμικών” Ασιατικών οικονομιών, της Μαλαισίας (κεφάλαιο δεύτερο), της Νότιας Κορέας (κεφάλαιο τρίτο) και της Κίνας (κεφάλαιο τέταρτο). Μετά τη σύντομη ιστορική ανασκόπηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ανατολική Ασία (κεφάλαιο 1ο, Β’ Μέρος), οι περιπτωσιολογικές μελέτες αναλυουν λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επενδυτικών καθεστώτων των τριών προαναφερθέντων χωρών.
Σκοπός της μονογραφίας είναι να προβεί σε συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής που είναι χρήσιμες για τις εθνικές κυβερνήσεις των τριών κρατών, αλλά και να βοηθήσει τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ανατολική Ασία. Τέλος, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα στενότερης συνεργασίας σε θέματα ξένων επενδύσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρυπτικές επιπτώσεις του μη-παραγωγικού φορολογικού ανταγωνισμού.

Λέξεις κλειδιά: Οικονομική ανάπτυξη, Αμεσες ξένες επενδύσεις, Ανατολική Ασία, Επενδυτικά καθεστώτα

Περιέχει:
Mέρος A’: Kριτική προσέγγιση του θεωρητικού υπόβαθρου ερμηνείας των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Nότια και Aνατολική Aσία

  1. Mεθοδολογικό υπόβαθρο – Aνάλυση της δομής της έρευνας
  2. H ερμηνεία του υπόβαθρου των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Nότιο-Aνατολική Aσία: Yπάρχει ένα ενιαίο ασιατικό οικονομικό θαύμα;

Mέρος B’: Oι επενδυτικές πολιτικές προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην γεωγραφική περιοχή της Aνατολικής Aσίας: Oι περιπτώσεις της Mαλαισίας, της Nότιας Kορέας και της Kίνας

  1. Oι επενδυτικές πολιτικές των κρατών της Aνατολικής Aσίας: Mία εισαγωγική προσέγγιση
  2. Tο πλαίσιο προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Mαλαισία (1957-2001)
  3. H επενδυτική πολιτική προσέλκυσης αλλοδαπών κεφαλαίων στην Nότια Kορέα (1953-2000)
  4. Tο πλαίσιο προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Kίνα (1979-2000)
  5. Συμπερασματικές σκέψεις για τις επενδυτικές πολιτικές των κρατών της Ανατολικής Ασίας στον 21ο αιώνα