Ηλεκτρικές Μηχανές

38,16

N-id: 1677 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 528 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2019 ISBN: 978-960-456-521-4 Κωδικός Ευδόξου: 86054378 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως σε διδάσκοντες και διδασκόμενους τμημάτων ηλεκτρολόγων μηχανικών και συγγενικών ειδικοτήτων, αλλά και μηχανολόγων μηχανικών.
Ταυτόχρονα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και για κάθε εργαζόμενο επαγγελματία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και χώρων παραγωγής ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς.
Είναι αποτέλεσμα της πολυετούς διδασκαλίας του συγγραφέα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οργανώνεται σε δύο μέρη, στα οποία περιγράφονται οι γενικές έννοιες και τα βασικά στοιχεία ηλεκτρομαγνητισμού, καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία των μετασχηματιστών, των μηχανών συνεχούς ρεύματος, των σύγχρονων και των ασύγχρονων μηχανών, με στόχο την κατανόηση της δομής τους.
Στο τέλος κάθε μέρους περιλαμβάνονται ασκήσεις και προβλήματα (με προτεινόμενες λύσεις) για πρακτική εξάσκηση.


Περιεχόμενα

Θεμελιώδεις Έννοιες Εναλλασσόμενων Ρευμάτων

ΜΕΡΟΣ Α. Γενικές έννοιες, Μετασχηματιστές, Μηχανές συνεχούς ρεύματος

Κεφάλαιο Α.1. Εισαγωγή

 1. Ο σκοπός και η εξέλιξη των ηλεκτρικών μηχανών
 2. Ρεύμα, Τάση, Ηλεκτρικό πεδίο
 3. Θεμελιώδεις έννοιες του μαγνητικού πεδίου
 4. Ο νόμος του διαρρεύματος
 5. Μαγνητική ροή, επαγωγιμότητα
 6. Μαγνητική ενέργεια
 7. Ο νόμος της επαγωγής
 8. Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις
 9. Απώλειες ενέργειας στο σίδηρο
 10. Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων

Κεφάλαιο Α.2. Μετασχηματιστές (ΜΤ)

 1. Γενικά
 2. Βασική κατασκευή των μετασχηματιστών
 3. Εξισώσεις τάσεων και ισοδύναμα κυκλώματα του μονοφασικού μετασχηματιστή
 4. Λειτουργία του μετασχηματιστή
 5. Τριφασικός μετασχηματιστής
 6. Μεταβατικά φαινόμενα μετασχηματιστή
 7. Θόρυβος μετασχηματιστών
 8. Υπολογισμός της σκέδασης μετασχηματιστών
 9. Το διευρυμένο ισοδύναμο κύκλωμα του μετασχηματιστή
 10. Θέρμανση μετασχηματιστή
 11. Ειδικά θέματα μετασχηματιστών

Κεφάλαιο Α.3. Μηχανές συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.)

 1. Βασική κατασκευή
 2. Παραγωγή συνεχούς τάσης
 3. Τυλίγματα μηχανών συνεχούς ρεύματος
 4. Τάση εξ επαγωγής, τάση στους ακροδέκτες, ρευματικό στρώμα και ηλεκτρομαγνητική ροπή
 5. Αντίδραση τυμπάνου
 6. Αναστροφή ρεύματος τυμπάνου
 7. Μόνιμη λειτουργία μηχανών Σ.Ρ.
 8. Πέδηση κινητήρων συνεχούς ρεύματος
 9. Εκκίνηση κινητήρων συνεχούς ρεύματος

Ασκήσεις: Ηλεκτρικές Μηχανές Μέρος Α
A. Προβλήματα προς λύση
Β. Υποδειγματικές λύσεις
Γ. Υποδειγματικές ασκήσεις γραπτής εξέτασης

ΜΕΡΟΣ Β. Ασύγχρονες μηχανές, Σύγχρονες Μηχανές

Κεφάλαιο B.1. Ασύγχρονες μηχανές (A.M.)

 1. Βασικές αρχές κατασκευής Α.Μ.
 2. Τυλίγματα Α.Μ.
 3. Βασικές αρχές λειτουργίας Α.Μ.
 4. Μαγνητικά πεδία Α.Μ.
 5. Λειτουργία Ασύγχρονης Μηχανής
 6. Κατανομή ισχύος Α.Μ. και ηλεκτρομαγνητική ροπή
 7. Εκκίνηση, σταθερή κινητική κατάσταση, ευστάθεια ενός ασύγχρονου κινητήρα
 8. Μέθοδοι εκκίνησης Α.Μ.
 9. Η ασύγχρονη μηχανή ως μετασχηματιστής
 10. Γεωμετρικός τόπος των ρευμάτων Α.Μ.
 11. Μόνιμη λειτουργία Α.Μ. με βραχυκυκλωμένο δρομέα
 12. Ανώτερες αρμονικές του μαγνητικού πεδίου και επιδράσεις αυτών επί της λειτουργίας της ασύγχρονης μηχανής

Κεφάλαιο B.2. Σύγχρονες Μηχανές (Σ.M.)

 1. Βασικά κατασκευαστικά στοιχεία
 2. Ψύξη Σ.Μ.
 3. ?ιέγερση Σ.Μ.
 4. Σύγχρονη μηχανή με κυλινδρικό δρομέα (κατανεμημένο τύλιγμα)
 5. Σύγχρονη μηχανή με έκτυπους πόλους
 6. Ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις των σύγχρονων μηχανών
 7. Εκκίνηση και παραλληλισμός Σ.Μ.
 8. Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχεία

Κεφάλαιο B.3. Μονοφασικές Mηχανές

 1. Μονοφασική σύγχρονη μηχανή
 2. Μονοφασική ασύγχρονη μηχανή

Ασκήσεις: Ηλεκτρικές Μηχανές – Μέρος B
A. Προβλήματα προς λύση
Β. Υποδειγματικές λύσεις