Σαφάκας Ν. Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Σαφάκας του Νικολάου γεννήθηκε στην Αμφιλοχία στις 13/01/1943, όπου περάτωσε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση.
Το 1961 έκανε την προετοιμασία για σπουδές στο Πολυτεχνείο της Karlsruhe (Δ. Γερμανία), Technische Hochschule Karlsruhe, όπου σπούδασε, και το 1967 απέκτησε το δίπλωμα Diplom Ingenieur και μετά τριετία έλαβε τον τίτλο Doktor Ingenieur.
To 1975 εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής Ηλεκτρομηχανικής Επιτροπής Ενέργειας, όπου υπηρέτησε μέχρι τη συνταξιοδότησή του, την 01/09/2010. δίδαξε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι και ΙΙ στο τρίτο έτος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (υποχρεωτικά μαθήματα στο πρόγραμμα) και Ηλεκτρονικά Ισχύος και Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα που ήταν κατ’ επιλογήν τα δύο τελευταία έτη σπουδών.
Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο στα αντικείμενα που δίδασκε περιλαμβάνουν περίπου 60 εργασίες σε διεθνή γερμανικά και αγγλικά περιοδικά, 160 εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια, 20 εργασίες σε ελληνικά περιοδικά, 80 εργασίες σε
Ελληνικά Συνέδρια, 9 διδακτικά βιβλία για τις πανεπιστημιακές παραδόσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες.
Είχε τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας και υπηρέτησε ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρος του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και σε πολλές άλλες θέσεις της Πολιτείας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Διετέλεσε κριτής επιστημονικών εργασιών διαφόρων διεθνών περιοδικών και Διεθνών Συνεδρίων.
Συνεχίζει την έρευνα σε θέματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και συνεχίζει να είναι κριτής επιστημονικών εργασιών.

Βιβλία του Συγγραφέα