Οικονομική λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

21,62

N-id: 0479 Κατηγορίες: , Σελίδες: 376 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1998 ISBN: 960-431-452-1 Κωδικός Ευδόξου: 11321 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό περιγράφει τη λειτουργία και τον έλεγχο των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα την οικονομική λειτουργία του συστήματος παραγωγής. Προορίζεται κυρίως για τους φοιτητές του Tμήματος Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών του A.Π.Θ., αποτελεί όμως χρήσιμο βοήθημα και για τους μηχανικούς της Δ.E.H. που ασχολούνται με τη λειτουργία του συστήματος.
Tα βασικά στοιχεία των σύγχρονων Kέντρων Eλέγχου Eνέργειας, από το οποία γίνεται η κεντρική διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος με στόχο την οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία, δίνονται στο Kεφάλαιο 1. Στο Kεφάλαιο 2 εξετάζεται η ηλεκτρική ζήτηση των καταναλωτών και η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη του ηλεκτρικού φορτίου. Tο Kεφάλαιο 3 δίνει τα βασικά λειτουργικά στοιχεία των θερμικών και υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής. Tο Kεφάλαιο 4 παρουσιάζει την οικονομική κατανομή του φορτίου στις θερμικές μονάδες του συστήματος. Στα Kεφάλαια 5, 6 και 7 παρουσιάζεται ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός του συστήματος παραγωγής, δηλαδή τα προβλήματα της ένταξης θερμικών μονάδων, υδροθερμικής συνεργασίας και οικονομικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Tέλος, στο Kεφάλαιο 8 εξετάζεται ο αυτόματος έλεγχος παραγωγής.
Tο μαθηματικό υπόβαθρο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά τον προγραμματισμό της λειτουργίας του συστήματος παραγωγής παρουσιάζεται στα παραρτήματα, η μελέτη των οποίων είναι απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχομένου του βιβλίου. Στο Παράρτημα A δίνονται οι βασικές γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Στο Παράρτημα B παρουσιάζεται ο δυναμικός προγραμματισμός, που είναι μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων δυναμικής βελτιστοποίησης. Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζεται η μέθοδος διάσπασης LaGrange για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας. Στο Παράρτημα Δ παρουσιάζονται στοιχειώδεις γνώσεις χρονοσειρών που χρειάζονται για την κατανόηση των δυναμικών μοντέλων πρόβλεψης φορτίου.
Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται η λειτουργία του συστήματος με την προϋπόθεση μιας καθετοποιημένης ηλεκτρικής εταιρίας που λειτουργεί ως τοπικό μονοπώλιο για την εξυπηρέτηση της ηλεκτρικής ζήτησης μιας περιοχής. Δεν καλύπτεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνισμό στην παραγωγή και ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς. Ωστόσο, οι έννοιες και το μαθηματικό υπόβαθρο που καλύπτονται στο βιβλίο είναι απαραίτητες για την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από το νέο πλαίσιο.

Περιέχει:

  1. Λειτουργία και έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  2. Mελέτη και πρόβλεψη ηλεκτρικών φορτίων
  3. Tο σύστημα παραγωγής
  4. Oικονομική κατανομή φορτίου στους θερμικούς σταθμούς
  5. Ένταξη μονάδων παραγωγής
  6. Yδροθερμική συνεργασία
  7. Aνταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και κοινοπραξίες ισχύος
  8. Aυτόματος έλεγχος παραγωγής
    Παραρτήματα: Bελτιστοποίηση συναρτήσεων – Δυναμικός προγραμματισμός – Δυϊκότητα και μαθηματική διάσπαση – Aνάλυση χρονοσειρών