Στοιχεία θεωρίας κεραιών & Διαδόσεως ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

21,62

N-id: 0470 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 336 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996 ISBN: 960-431-274-X Κωδικός Ευδόξου: 11375 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να εισαγάγει, με όσο το δυνατό ομοιόμορφο τρόπο, τις βασικές αρχές της θεωρίας των κεραιών και της διαδόσεως των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, έτσι που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση και στο σχεδιασμό ασυρματικών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων. Είναι φανερό ότι δεν μπορούν να αναφερθούν εδώ όλες οι μέθοδοι αναλύσεως και συνθέσεως κεραιών ή να μελετηθούν όλοι οι τύποι κεραιών που υπάρχουν στην πράξη, καθώς και τα διάφορα προβλήματα διαδόσεως που υφίστανται στις διαφόρων μορφών ασυρματικές ζεύξεις. Δόθηκε λοιπόν το βάρος στις βασικές κεραίες και σε μερικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην πράξη. Το ίδιο κριτήριο επικράτησε και στην παρουσίαση και τη μελέτη των μηχανισμών διαδόσεως των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Στη θεμελίωση των βασικών αρχών χρησιμοποιήθηκε σε όσο βαθμό ήταν δυνατό η απαραίτητη μαθηματική αυστηρότητα.
Η ανάπτυξη της ύλης γίνεται σε δέκα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι μια εισαγωγή στα κυριότερα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και στον τρόπο εκλογής ενός τύπου συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται βασικά στοιχεία ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας επί των οποίων θεμελιώνεται η θεωρία των κεραιών και της διαδόσεως των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται το δίπολο του Hertz και διάφορες απλές γραμμικές κεραίες. Δίνονται οι βασικοί ορισμοί και έννοιες που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των κεραιών, όπως πεδίο ακτινοβολίας, διαγράμματα ακτινοβολίας, κατευθυντικότητα, κέρδος κεραιών και άλλα συναφή μεγέθη. Ακολουθούν απλά παραδείγματα που αποσκοπούν στο να δείξουν τον τρόπο εφαρμογής της θεωρίας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η βασική θεωρία των στοιχειοκεραιών και εισάγεται η τεχνική των ειδώλων. Έμφαση δίνεται κυρίως στην ανάλυση των ομοιομόρφων στοιχειοκεραιών με μικρή μόνο αναφορά στις ανομοιόμορφες στοιχειοκεραίες. Μια πλήρης ανάπτυξη των μεθόδων αναλύσεως και συνθέσεως των ανομοιομόρφων κεραιών, καθώς και η θεώρηση ορισμένων ειδικών κεραιών που χρησιμοποιούνται σε πολλές πρακτικές εφαρμογές θα αποτελέσουν το περιεχόμενο ενός δεύτερου τόμου.
Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι κεραίες επιφανείας, όπως χοανοκεραίες, κεραίες ανακλαστήρα, κεραίες φακών και παθητικά κάτοπτρα. Η μαθηματική ανάπτυξη της θεωρίας των κεραιών αυτών έγινε κυρίως για τα στόμια ορθογώνιας διατομής, χωρίς όμως τούτο να μειώνει τη γενικότερη θέωρησή τους. Εξετάζονται ακόμη ορισμένα πρακτικά προβλήματα και σημειώνονται δυσκολίες της πρακτικής χρήσεως των κεραιών αυτών.
Στο έκτο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια της αμοιβαίας σύνθετης αντίστασης και της σύνθετης αυτοαντίστασης των κεραιών και στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται η κεραία σαν δέκτης. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγεται το θεώρημα της αμοιβαιότητας και μέσω αυτού δείχνονται οι ανιστοιχίες μεταξύ των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της κεραίας εκπομπής και της κεραίας λήψεως. Δίνεται η έννοια της ενεργούς επιφάνειας και δείχνεται η σχέση μεταξύ του κέρδους της κεραίας και της ενεργούς επιφάνειάς της. Τέλος δίνονται τα ισοδύναμα κυκλώματα της κεραίας εκπομπής και της κεραίας λήψεως.
Το όγδοο κεφάλαιο πραγματεύεται τη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον ελεύθερο χώρο και το ένατο κεφάλαιο πραγματεύεται τη μετάδοσή τους στο γήινο χώρο. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η θεωρία του κύματος χώρου και του κύματος επιφανείας και εξετάζονται ειδικά θέματα, όπως η καμπυλότητα της γης και η παρουσία εμποδίων. Στη συνέχεια μελετάται ο μηχανισμός διαδόσεως του τροποσφαιρικού κύματος που φθάνει στο δέκτη κατόπιν διαθλάσεως ή σκεδάσεως ή ανακλάσεως, καθώς και το φαινόμενο των διαλείψεων. Τέλος εξετάζεται ο μηχανισμός της ιονοσφαιρικής διαδόσεως και σκεδάσεως.
Στο δέκατο κεφάλαιο δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό μιας ραδιοζεύξεως, δηλαδή τον σχεδιασμό από την έξοδο του πομπού μέχρι την είσοδο του δέκτη ενός ασύρματου τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής και στο τέλος του βιβλίου παραθέτονται αρκετά προβλήματα που αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης της θεωρίας και ειδικών θεμάτων της.

Περιέχει:

  1. Eισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες
  2. Hλεκτρομαγνητικά κύματα
  3. Διπολικές γραμμικές κεραίες
  4. Στοιχειοκεραίες
  5. Kεραίες επιφάνειας
  6. Aντίσταση εισόδου κεραίας
  7. Kεραίες λήψεως
  8. Eξισώσεις μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο
  9. Διάδοση στον γήινο χώρο
  10. Yπολογισμός ραδιοζεύξεων