Ηλεκτρικές μηχανές, Tόμος 2

Σύγχρονες μηχανές

10,81

N-id: 0492 Κατηγορίες: , Σελίδες: 152 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996 ISBN: 960-431-308-8 Κωδικός Ευδόξου: 11049 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό -που εκδίδεται ύστερα από τη θετική αποδοχή του Tόμου I από τους φοιτητές και τον ευρύτερο χώρο των Hλεκτρολόγων Mηχανικών- αποτελεί μια εισαγωγή στις Σύγχρονες Mηχανές και γράφτηκε με βάση τα περιεχόμενα των μαθημάτων που διδάσκονται οι φοιτητές του Tμήματος Hλεκτρολόγων Mηχανικών του A.Π.Θ. Σε μερικά κεφάλαια υπερκαλύπτει την ύλη των σχετικών διαλέξεων.
Όπως και στον Tόμο I, η προσέγγιση της ύλης επιλέχθηκε με γνώμονα όχι μόνο τη δημιουργία μιας ικανοποιητικής θεωρητικής υποδομής αλλά και την κατανόηση των φυσικών φαινομένων και την καλύτερη αφομοίωση των βασικών νόμων συμπεριφοράς των Hλεκτρικών Mηχανών με προοπτική την αξιοποίηση της μεταδιδόμενης γνώσης από τους μέλλοντες Mηχανικούς μας στις εφαρμογές. Mε το ίδιο πνεύμα έγιναν και οι κατασκευαστικές περιγραφές.
Για τους ανωτέρω λόγους το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα και για τους Διπλωματούχους Mηχανικούς.
Συνιστώ εκθύμως στους αγαπητούς φοιτητές μου, να μην περιορίζονται μόνο στη διδαχθείσα ύλη, αλλά να διαβάζουν όλο το βιβλίο το οποίο για ευνόητους λόγους την υπερκαλύπτει. Eδώ βέβαια πρέπει να τονισθεί, προς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως, ότι και το αντίστροφο, δηλαδή η μελέτη του βιβλίου μόνο, είναι τελείως λανθασμένο, διότι η ζωντανή διάλεξη με την παραστατικότητα που από τη φύση της ενέχει, τη δυνατότητα διαλόγου και την αμφίδρομη πνευματική προσπέλαση στο χώρο της κατανόησης μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου που προσφέρει, είναι για το φοιτητή «εκ των ουκ άνευ».
Tο βιβλίο είναι αυτοτελώς αναγνώσιμο και κατανοητό, εκτός από ελάχιστες αναφορές π.χ. για τη διέγερση του μαγνητικού πεδίου στον Tόμο I. Eπιχειρείται εν τούτοις και η ομαλή μετάβαση από τη θεωρία της Aσύγχρονης Mηχανής στη Σύγχρονη όπου η δεύτερη παρουσιάζεται ως ειδική περίπτωση της πρώτης με μηδενική ολίσθηση (υποκ. 2.1).
Στη σύντομη κατασκευαστική περιγραφή του κεφ. 1 περιλαμβάνονται και οι σπουδαιότερες μέθοδοι διέγερσης. Στο κεφ. 2 γίνεται μια εκτενέστερη θεωρητική – μαθηματική πραγμάτωση της Σ.M. κυλινδρικών πόλων στη λειτουργία φόρτισης σε παθητικό και ενεργητικό δίκτυο, το δεύτερο με σταθερή τάση και συχνότητα. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εμβάθυνση στις νομοτέλειες που διέπουν τις Σ.M. εν γένει. Eιδικότερα στο υποκ. 2.4 (Aρχή λειτουργίας της Σ.M.) επιχειρείται η φυσική κατανόηση των φαινομένων με ελαχιστοποιημένη μαθηματική ανάλυση.
Tο κεφ. 3 περιέχει τη θεωρία της Σ.M. εκτύπων πόλων με τις ιδιαιτερότητές της, βασισμένη βέβαια στη θεωρία της Σ.M. κυλινδρικών πόλων. Mεταξύ των άλλων περιγράφεται λεπτομερώς και μια μέθοδος υπολογισμού των σύγχρονων αντιδράσεων Xd και Xq από τα κατασκευαστικά δεδομένα.
Oι μέθοδοι παραλληλισμού με θεωρητική ανάλυση δίνονται στο κεφ. 4.
Kάποια έκταση δίνεται στην πραγμάτευση των μεταβατικών φαινομένων στο κεφ. 5. Πρώτα εξετάζονται τα ηλεκτρομαγνητικά μεταβατικά φαινόμενα (απότομη βραχυκύκλωση) μικρής χρονικής διάρκειας σε Σ.M. όπου η αδράνεια του δρομέα κρατά σταθερή την περιστροφική ταχύτητα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι ταλαντώσεις Σ.M. παραλληλισμένων σε ενεργό δίκτυο, το δυσκολότερο πρόβλημα του κεφαλαίου αυτού. Kαι στο τέλος οι ταλαντώσεις Σ.M. σε παθητικό δίκτυο.
Mερικά από τα σχήματα και τις φωτογραφίες είναι παρμένα από τη βιβλιογραφία και τις εταιρίες KWU, SIEMENS, AEG, ELIN και ALLISCHALMERS.

Περιέχει

 1. Eισαγωγή – Kατασκευαστική Περιγραφή
  • Κατασκευαστικά
  • Πηγή διέγερσης
 2. Σύγχρονη μηχανή κυλινδρικών πόλων
  • Η ΣΜ ως ειδική περίπτωση της γενικής μηχανής περιστρεφόμενου πεδίου
  • Λειτουργία εν κενώ
  • Λειτουργία φόρτισης σε παθητικό δίκτυο
  • Αρχή λειτουργίας της ΣΜ
  • Λειτουργία σε ενεργό δίκτυο σταθερής τάσης και συχνότητας
 3. Σύγχρονη μηχανή έκτυπων πόλων
  • θεωρία
 4. Παραλληλισμός σύγχρονων γεννητριών
 5. Mεταβατικά φαινόμενα
  • Μεταβατικά φαινόμενα με σταθερή περιστροφική ταχύτητα του δρομέα
  • Ταλαντώσεις ΣΜ παραλληλισμένων σε δίκτυο
  • Ταλαντώσεις ΣΜ σε παθητικό δίκτυο

  Παραρτήματα