, ,

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τόμος Α΄

32,44

N-id: 1180 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 512 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-456-020-4 Κωδικός Ευδόξου: 11294 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο τόμο ενός δίτομου εισαγωγικού έργου στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και έχει γραφεί για να καλύψει τις απαιτήσεις προπτυχιακών μαθήματων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Η νέα αυτή έκδοση αποτελεί ριζική αναθεώρηση και επέκταση προηγούμενης έκδοσης με τίτλο «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας», Τόμος 1 και 2, του κ. Π. Ντοκόπουλου.

Οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων συνίστανται στα εξής:

 • έχουν προστεθεί αρκετά νέα κεφάλαια,
 • έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες συνθήκες της απελευθερωμένης αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
 • έχει ληφθεί υπόψη η διείσδυση τη διανεμημένης παραγωγής στα συμβατικά ΣΗΕ,
 • έχει γίνει επικαιροποίηση στοιχείων, προδιαγραφών και βιβλιογραφίας, και
 • έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες διεθνείς συνθήκες (Κιότο, Στοκχόλμης) στο βαθμό που επηρεάζουν τη λειτουργία και τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός ΣΗΕ.

Η παρουσίαση των αντικειμένων του κάθε κεφαλαίου ακολουθεί μια συγκεκριμένη κλιμάκωση, έτσι ώστε το βιβλίο να είναι μια χρήσιμη αναφορά και για τον επαγγελματία Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται μια εκτενής βιβλιογραφία, την οποία μπορεί να συμβουλευτεί ο αναγνώστης που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 1. Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Συγκρότηση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 3. Ορισμοί, Συμβολισμοί, Συμβάσεις
 4. Φορές Αναφοράς Τάσεων, Ρευμάτων, Ισχύος

Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Υπολογισμών Κυκλωμάτων

 1. Παράσταση Ημιτονοειδών Μεγεθών με Φασικά Διανύσματα
 2. Τριφασικά Συστήματα και Συμμετρικές Συνιστώσες
 3. Ανάλυση Κυκλωμάτων με Συμμετρικές Συνιστώσες
 4. Μετρήσεις των Συμμετρικών Συνιστωσών της Τάσης και της Έντασης
 5. Σύνθετες Αντιστάσεις Δικτύων και Μετρήσεις τους στις Συμμετρικές Συνιστώσες
 6. Υπολογισμός Ασύμμετρης Λειτουργίας και Σφαλμάτων με Συμμετρικές Συνιστώσες
 7. Ο Υπολογισμός Ισχύος
 8. Το ανηγμένο ή ανά μονάδα σύστημα (per-unit system)

Κεφάλαιο 3: Οικονομική Διάθεση Ηλεκτρικής Ενέργειας

 1. Χαρακτηριστικά της Κατανάλωσης και της Παραγωγής
 2. Κόστος της Ηλεκτρικής Ενέργειας
 3. Οικονομική αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων
 4. Υπολογισμός του Ετήσιου Κόστους Ισχύος
 5. Κόστος Ενέργειας
 6. Αξιολόγηση Απωλειών
 7. Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κεφάλαιο 4: Το Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα

 1. Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα
 2. Η Σύνθεση της Παραγωγής
 3. Δίκτυα Μεταφοράς και Διασυνδέσεις
 4. Κατανάλωση
 5. Η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας

Κεφάλαιο 5: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος

 1. Γενικά για την Παραγωγή και ιδιαίτερα στο Ελληνικό Σύστημα
 2. Συγκρότηση Ατμοηλεκτρικών Σταθμών
 3. Αεριοστροβιλικοί Σταθμοί
 4. Ο ατμοστρόβιλος
 5. Θερμικές Διεργασίες και Ροή Ισχύος σε Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς
 6. Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
 7. Τροφοδότηση των Σταθμών Παραγωγής, Ιδιοκατανάλωση
 8. Ρύθμιση και Έλεγχος Ισχύος και Στροφών σε Σταθμούς Παραγωγής
 9. Ρύπανση του Περιβάλλοντος από τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 10. Το πρωτόκολλο του Κιότο
 11. Διανεμημένη παραγωγή

Κεφάλαιο 6: Γεννήτριες στο Δίκτυο

 1. Γενικά περί Γεννητριών Ισχύος
 2. Το Πεδίο των Ρευμάτων του Στάτη
 3. Το Πεδίο του Δρομέα και του Διακένου
 4. Συμπεριφορά Γεννητριών στην Ισοζυγισμένη Λειτουργία
 5. Επίδραση μη Ημιτονοειδών Τυλιγμάτων
 6. Συμπεριφορά Γεννητριών στην Ασύμμετρη Φόρτιση
 7. Τάση και Ισχύς Στροβιλογεννητριών στη Στάσιμη Κατάσταση Λειτουργίας
 8. Σχέσεις και Ισοζύγιο Μηχανικής και Ηλεκτρικής Ισχύος
 9. Ευστάθεια, Συγχρονισμός
 10. Διάγραμμα Λειτουργίας και Όρια των Γεννητριών
 11. Γεννήτριες Εκτύπων Πόλων
 12. Μεταβατική Συμπεριφορά των Γεννητριών
 13. Διέγερση των Σύγχρονων Γεννητριών
 14. Ρύθμιση και Έλεγχος της Τάσης στις Σύγχρονες Γεννήτριες
 15. Χαρακτηριστικά Μεγέθη μιας Γεννήτριας
 16. Παραλληλισμός Γεννητριών με το Δίκτυο
 17. Ισοζύγιο Ισχύος στις Γεννήτριες, Απώλειες

Κεφάλαιο 7: Μετασχηματιστές στο Δίκτυο

 1. Στοιχεία της Θεωρίας Μετασχηματιστών
 2. Προσδιορισμός των Σύνθετων Αντιστάσεων ενός Μετασχηματιστή
 3. Μεταβολή της Τάσης κατά την Φόρτιση Μετασχηματιστών
 4. Είδη Μετασχηματιστών, Μετασχηματιστές Ισχύος και Μετρήσεων
 5. Οι Συνδεσμολογίες των Τριφασικών Μετασχηματιστών
 6. Υπολογισμός Κυκλωμάτων με Τριφασικούς Μετασχηματιστές
 7. Μετασχηματιστές τριών Τυλιγμάτων
 8. Αυτομετασχηματιστές
 9. Μετασχηματιστές για Ειδική Χρήση
 10. Παράλληλη Ζεύξη Μετασχηματιστών
 11. Αλλαγή της Τάσης σε Μετασχηματιστές
 12. Απώλειες Ισχύος σε Μετασχηματιστές
 13. Κατασκευαστικές Απόψεις επί των Μετασχηματιστών

Παράρτημα Πίνακες