Τζιμόπουλος Xρήστος

Ο συγγραφέας Χρήστος Tζιμόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ. Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτορας Μηχανικός ΠΣ, ΑΠΘ και Docteur Ingénieur, Université de Paris VI. Υπήρξε Υφηγητής και Εντεταλμένος Υφηγητής, ΓΔΣ, ΑΠΘ.
Εκλέχτηκε Έκτακτος και Τακτικός Καθηγητής, ΠΣ, ΑΠΘ στην Έδρα της Γεωργικής Υδραυλικής.
Το 1982 εντάχτηκε με αίτησή του στο ιδρυθέν Τμήμα ΑΤΜ, ΠΣ, ΑΠΘ.
Δίδαξε ως Professeur Associé και ως Professeur Invité στην École Nationale d'Hydraulique, Grenoble.
Έχει περισσότερες από 250 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, διεθνή και ελληνικά και είναι συγγραφέας πολλών συγγραμμάτων που αφορούν τη μελέτη Υδραυλικών Έργων.
Έχει επιβλέψει πολλές Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Διατριβές, Υφηγεσία και μετείχε ως εξεταστής σε πολλές επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει πολυετή πείρα σε μελέτες και κατασκευές Υδραυλικών Έργων.
Η ερευνητική δραστηριότητά του εστιάζεται στη ροή με ελεύθερη επιφάνεια, ροή σε αγωγούς υπό πίεση, υπόγεια υδραυλική και διαχείριση υδατικών πόρων.
Χρησιμοποίησε σε αυτή μαθηματικές μεθόδους: επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους με πεπερασμένες διαφορές, πεπερασμένα στοιχεία, οριακά στοιχεία, πεπερασμένους όγκους ελέγχου, γεωστατιστική ανάλυση, μεθόδους βελτιστοποίησης, όπως γραμμικό και μη γραμμικό προγραμματισμό, πολυκριτηριακή ανάλυση και τα τελευταία χρόνια ασαφή λογική.

Βιβλία του Συγγραφέα