Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης

Εισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

15,32

N-id: 1535 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 192 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2013 ISBN: 978-960-456-382-1 Κωδικός Ευδόξου: 12584603 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Οι τεχνικές μορφοποιήσεων τεμαχίων αποτελούν μια βασική γνωστική περιοχή του επαγγελματικού αντικειμένου των Μηχανολόγων Μηχανικών. Το μάθημα της εισαγωγής στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις αποσκοπεί στο να φέρει σε πρώτη συστηματική επαφή τους σπουδαστές Μηχανολόγους Μηχανικούς με το γνωστικό αυτό αντικείμενο.
Το παρόν βοήθημα αναφέρεται συνοπτικά σε τρείς μεγάλες κατηγορίες κατεργασιών:

 • σε κατεργασίες μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης από διάφορες αρχικές, μη συνεκτικές, καταστάσεις της
 • σε κατεργασίες με αφαίρεση υλικού, και
 • σε αυτές με παραμόρφωση του υλικού των τεμαχίων κατά τις διαδικασίες μορφοποίησής τους.

Εν προκειμένω αποσκοπείται η κατανόηση βασικών αρχών των μεθόδων μορφοποίησης, για την παραγωγή τεμαχίων, σε συγκεκριμένες ποσότητες, που να εκπληρώνουν υψηλές απαιτήσεις διαστατικής ακρίβειας και εν γένει ιδιοτήτων.
Επειδή το γνωστικό αντικείμενο των μορφοποιήσεων μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης (χυτεύσεις, πυροσυσσωματώσεις) δεν θεραπεύεται πλέον αναλυτικά σε άλλα μαθήματα, γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε αυτό.
Μέσω επιλεγμένων εργαστηριακών ασκήσεων μηχανουργικών κατεργασιών, καθώς επίσης και μετροτεχνικών διαδικασιών, επιδιώκεται η απόκτηση των πρώτων σχετικών εμπειριών στη γνωστική αυτή περιοχή. Τέλος, οι επισκέψεις σε χαρακτηριστικά εργοστάσια, δίδουν τη δυνατότητα της άμεσης εποπτείας των εφαρμογών των μεθόδων μηχανουργικών μορφοποιήσεων στη βιομηχανική πράξη.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Δυνατότητες μορφοποίησης τεμαχίων

Κεφάλαιο 1: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης

 1. Εισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης
 2. Μηχανουργικές μορφοποιήσεις με υγρή αρχική κατάσταση της ύλης
 3. Μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής πλαστικής ή ημιστερεάς ύλης
 4. Μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής ρευστής ύλης
 5. Κονιομεταλλουργία

Kεφάλαιο 2: Μορφοποίηση τεμαχίων με πλαστική παραμόρφωση του υλικού των τεμαχίων

 1. Εισαγωγή
 2. Ταξινόμηση κατεργασιών με πλαστική παραμόρφωση τεμαχίων σύμφωνα με τη βασική γεωμετρία τους
 3. Επίδραση παραμόρφωσης στην κρυσταλλική δομή του κατεργαζόμενου τεμαχίου και στην αντίσταση παραμόρφωσης
 4. Πλαστική παραμόρφωση τεμαχίων
 5. Πλαστική παραμόρφωση ελασμάτων

Kεφάλαιο 3: Μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού

 1. Eισαγωγή
 2. Τεχνολογία μορφοποιήσεων με αφαίρεση υλικού
 3. Κινηματικές κατεργασιών μορφοποίησης με αφαίρεση υλικού με προκαθορισμένη γεωμετρίας κόψης
 4. Μορφοποίηση με αφαίρεση υλικού με κοπτικά εργαλεία μη προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης