Μεταλλογνωσία

Εργαστηριακές Ασκήσεις

22,53

N-id: 1015 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 328 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-896-9 Κωδικός Ευδόξου: 11110 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η, μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, κατανόηση των βασικών σχέσεων μεταξύ δομής, διεργασιών και ιδιοτήτων των υλικών, καθώς και των τεχνικών ελέγχου της ποιότητας των. Είναι αυτονόητο ότι στον περιορισμένο όγκο που εξ αντικειμένου έχει ένα εργαστηριακό – διδακτικό βιβλίο και στον περιορισμένο χρόνο του ενός εξαμήνου διδασκαλίας, δεν μπορεί να καλύπτονται όλα τα σχετικά θέματα και για το λόγο αυτό έχει γίνει μια επιλεκτική παρουσίαση των σχετικών θεμάτων.
Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές Τεχνολογικών και Πολυτεχνικών Σχολών και οι συγγραφείς θεωρούν ως δεδομένη τη γνώση βασικών χημικών, φυσικών και μαθηματικών εννοιών. Στο τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης υπάρχει ικανός αριθμός ασκήσεων και ερωτήσεων που σκοπό έχουν την εμπέδωση της ύλης καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο σε κάποια τεχνική ελέγχου.
Λόγω της περιορισμένης ελληνικής βιβλιογραφίας ορισμένοι τεχνικοί όροι μεταφράσθηκαν και χρησιμοποιούνται παράλληλα με τους αγγλικούς όρους ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση.


Περιεχόμενα:

Κανονισμός λειτουργίας ενός εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας
Κανονισμός ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή των ασκήσεων
Οδηγίες για τη γραπτή παρουσίαση των ασκήσεων

Aσκήσεις:

 1. Εισαγωγική: Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών
 2. Εισαγωγική: Τεχνικές Επεξεργασίας Αποτελεσμάτων Μετρήσεων
  Α. Προσδιορισμός της Κεντρικής Τάσης Πειραματικών Τιμών
  B. Σχέση μεταξύ των μέτρων κεντρικής τάσης
  Γ. Μέτρηση της Διασποράς
  Δ. Σχέση των μεθόδων Μέτρησης Διασποράς
  Ε. Αλλες Εκφράσεις Ανάλυσης Αποτελεσμάτων
 3. Εισαγωγική: Ανάλυση Αρχών Λειτουργίας Συσκευών ενός Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας
  Όργανα και συσκευές
 4. Μεταλλογραφικό Μικροσκόπιο
 5. Μακρο-Ανάλυση Χάλυβων
 6. Μακρο-Ανάλυση Επιφανειών Θραύσης
 7. Προσδιορισμός Σκληρότητας Υλικών
 8. Προσδιορισμός της Αντοχής στην Κρούση (Δυσθραυστότητας) των Χάλυβων
 9. Δοκιμή Ικανότητας Σκλήρυνσης Χάλυβων
 10. Βαφή και Επαναφορά των Χάλυβων
 11. Προσδιορισμός Δομής και Βάθους Βαφής κατά την Επαγωγική Βαφή και κατά την Ενανθράκωση των Χάλυβων
 12. Προσδιορισμός Κρίσιμων Σημείων (Μετασχηματισμοί χάλυβων κατά τη θέρμανση) – Μέθοδος Δοκιμαστικής Βαφής
 13. Προσδιορισμός Χημικής Ετερογένειας (Διαφορισμός) Κραμάτων
 14. Μεταλλογραφική Εξέταση Χυτοσίδηρων
  Α. Κοινοί Χυτοσίδηροι
  Β. Κραματωμένοι Χυτοσίδηροι
 15. Μεταλλογραφική Εξέταση Καρβιδίων Κονιομεταλλουργίας
 16. Ακτινολογικός Έλεγχος Υλικών
 17. Έλεγχος με Υπερήχους
 18. Έλεγχος με Υγρά Διείσδυσης
 19. Έλεγχος με Μαγνητιζόμενα Σωματίδια
 20. Μέθοδοι Μορφοποίησης Πλαστικών
 21. Επιμεταλλώσεις (Επιχρωμίωση)
  Παράρτημα
  Σταθερές
  Πίνακες