,

Στατιστική

Θεωρία - Εφαρμογές

37,84

N-id: 1526 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 528 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2013 ISBN: 978-960-456-350-0 Κωδικός Ευδόξου: 22768680 Έκδοση: 2η Έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Ένθετο: Τυπολόγιο

Από τις αρχές του εικοστού αιώνα παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη χρήση της Στατιστικής σ’ όλες τις επιστήμες.
Είναι λοιπόν ουσιαστικό για τους φοιτητές των περισσοτέρων τμημάτων να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις στις βασικές αρχές και στις τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης.
Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει με μαθηματική αυστηρότητα λύσεις σε στατιστικά προβλήματα, χωρίς όμως ο αναγνώστης να επιβαρυνθεί με εξειδικευμένες θεωρητικές αποδείξεις. Απευθύνεται σε μαθηματικούς και μη μαθηματικούς. Υπάρχουν παράγραφοι και εφαρμογές (που σημειώνονται με *) που η κατανόησή τους απαιτεί μαθηματική σκέψη και άλλες που απευθύνονται κυρίως σε χρήστες στατιστικής.
Τα περισσότερα παραδείγματα είναι αντιπροσωπευτικά πραγματικών προβλημάτων που συναντώνται σε πειραματικές επιστήμες.
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από εννέα κεφάλαια που το καθένα περιλαμβάνει θεωρία, εφαρμογές και προτεινόμενες ασκήσεις και συνοδεύεται από τυπολόγιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μια συλλογή με τίτλο “Γενικές Ασκήσεις” για εξοικείωση του αναγνώστη με απλά θέματα ανάλυσης δεδομένων και μια συλλογή στατιστικών πινάκων που θεωρούνται απαραίτητοι για τη λύση των ασκήσεων.
Πιστεύουμε ότι καλύπτει όλα τα θέματα της στατιστικής εκτός από τα πολύ προχωρημένα και εξειδικευμένα.
Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι βελτιωμένη και επαυξημένη και προέκυψε τόσο από την ανάγκη επικαιροποίησης των θεμάτων, όσο και από την ανάγκη διευκρίνησης και βελτίωσης κάποιων σημείων που η πολυετής διδασκαλία του μαθήματος της Στατιστικής ανέδειξε.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Στοιχεία Πιθανοτήτων

 1. Εισαγωγή
 2. Δεσμευμένη πιθανότητα – Τύπος του Bayes
 3. Στοιχεία από τη συνδυαστική
 4. Δειγματοληψία
 5. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2: Τυχαίες Μεταβλητές – Κατανομές

 1. Εισαγωγή
 2. Οι κυριότερες κατανομές
 3. Σχέσεις μεταξύ κατανομών
 4. Κατανομές στατιστικών δείγματος
 5. Κεντρικό οριακό θεώρημα
 6. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3: Περιγραφική Στατιστική

 1. Εισαγωγή
 2. Γραφικές μέθοδοι για περιγραφή ποιοτικών δεδομένων
 3. Γραφικές μέθοδοι για περιγραφή ποσοτικών δεδομένων
 4. Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα
 5. Παράτυπα σημεία (outliers) – Θηκογράμματα (boxplots)
 6. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4: Εκτιμητική

 1. Εισαγωγή
 2. Εκτιμητές σε σημείο
 3. Εκτιμητές σε διάστημα – Διαστήματα εμπιστοσύνης
 4. Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή του πληθυσμού
 5. Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων τιμών δύο πληθυσμών
 6. Διάστημα εμπιστοσύνης για την αναλογία p στοιχείων ενός πληθυσμού
 7. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά p1p2 των αναλογιών δύο πληθυσμών
 8. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διασπορά ενός πληθυσμού
 9. Διάστημα εμπιστοσύνης για το λόγο σ12/σ22 των διασπορών δύο πληθυσμών
 10. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5: Εκτιμητική

 1. Εισαγωγή
 2. Σφάλματα – Στάθμη σημαντικότητας
 3. Ορισμός του στατιστικού και της απορριπτικής περιοχής ενός ελέγχου
 4. Έλεγχος υπόθεσης για τη μέση τιμή μ του πληθυσμού
 5. Έλεγχοι υπόθεσης για τη διαφορά μ1μ2 των μέσων τιμών δύο πληθυσμών
 6. Έλεγχος υπόθεσης για την αναλογία στοιχείων ενός πληθυσμού
 7. Έλεγχος υπόθεσης για τη διαφορά p1p2 των αναλογιών δύο πληθυσμών
 8. Έλεγχος υπόθεσης για τη διασπορά ενός πληθυσμού
 9. Έλεγχος υπόθεσης για το λόγο σ12/σ22 των διασπορών δύο πληθυσμών
 10. Σχέση μεταξύ ελέγχων υποθέσεων και διαστημάτων εμπιστοσύνης
 11. Μέγεθος δείγματος
 12. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6: Δοκιμασία Χ2

 1. Εισαγωγή
 2. Η δοκιμασία Χ2 ως έλεγχος προσαρμογής
 3. Πίνακες συνάφειας – Έλεγχος ανεξαρτησίας
 4. Η δοκιμασία Χ2 ως έλεγχος ομοιογένειας
 5. Συντελεστές συνάφειας
 6. Η κατανομή του στατιστικού Χ2
 7. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7: Γραμμική παλινδρόμηση – Συσχέτιση

 1. Εισαγωγή
 2. Η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
 3. Ιδιότητες εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων
 4. Συσχέτιση – Συντελεστής συσχέτισης
 5. Έλεγχοι υποθέσεων για το συντελεστή συσχέτισης ρ
 6. Το γενικό γραμμικό μοντέλο
 7. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8: Ανάλυση διασποράς

 1. Εισαγωγή
 2. Η λογική του κριτηρίου της ανάλυσης διασποράς
 3. Ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα
 4. Διαστήματα εμπιστοσύνης για τις μέσες τιμές των δειγμάτων
 5. Ανάλυση διασποράς για δύο παράγοντες
 6. Ανάλυση διασποράς για δύο παράγοντες με αλληλεπίδραση
 7. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 9: Μη Παραμετρικές Δοκιμασίες

 1. Εισαγωγή
 2. Κριτήρια που αφορούν ένα δείγμα
 3. Σύγκριση δύο ανεξάρτητων δειγμάτων
 4. Σύγκριση δύο εξαρτημένων δειγμάτων
 5. Σύγκριση k δειγμάτων
 6. Συντελεστής συσχέτισης του Spearman
 7. Εφαρμογές – Λυμένες Ασκήσεις
  Προτεινόμενες Ασκήσεις

Γενικές Ασκήσεις
Πίνακες
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Όρων