Κολυβά - Μαχαίρα Φωτεινή

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1974). Μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A στο Πανεπιστήμιο NANCY I - Γαλλία Διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο NANCY I - Γαλλία 1989. Επίκουρη καθηγήτρια από το 1989 Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πειραματικοί σχεδιασμοί, Εφαρμογές στατιστικών μεθόδων στις κλιματικές αλλαγές.

Βιβλία του Συγγραφέα