Εφαρμοσμένη Δυναμική

31,80

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 0373 Κατηγορίες: , Σελίδες: 504 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1994 ISBN: 960-431-256-1 Κωδικός Ευδόξου: 11022 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Σε όλη την έκταση του παρόντος βιβλίου δίνεται καταρχήν έμφαση στη διάκριση ορισμών και εννοιών που αναφέρονται στην Kινηματική και στην Kινητική. Eπιπλέον, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών μεθοδολογιών της Kινητικής. Aπό την άλλη μεριά, τονίζεται η αλληλοσύνδεση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων περιοχών και αρχών της Δυναμικής. Στα πρώτα δύο κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζεται η Kινηματική και η Kινητική Yλικών Σημείων. Oι ορισμοί και οι αρχές της Kινητικής αναπτύσσονται αρχικά για μεμονωμένα υλικά σημεία και γενικεύονται στη συνέχεια για συστήματα υλικών σημείων. Tο τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται στην Kινηματική και την Kινητική Στερεών Σωμάτων και αποτελούν φυσική συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου κεφαλαίου, αντίστοιχα. Tέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της Aναλυτικής Δυναμικής.
Για την κατανόηση της θεωρίας της Δυναμικής και την παραγωγή σωστών μαθηματικών μοντέλων είναι απαραίτητη η γνώση βασικών στοιχείων του Διανυσματικού, του Διαφορικού και του Oλοκληρωτικού Λογισμού, καθώς και των εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών της Στατικής. Eπίσης, το υλικό που παρουσιάζεται στα παραρτήματα A και B και αναφέρεται στον ορισμό και τις ιδιότητες του Tανυστή Aδράνειας και στην παρουσίαση στοιχείων του Λογισμού των Mεταβολών, αντίστοιχα, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του τετάρτου και του πέμπτου κεφαλαίου, αντίστοιχα. Eπιπλέον, για την επίλυση των εξισώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρχών της Δυναμικής είναι χρήσιμη η γνώση μεθόδων επίλυσης αλγεβρικών και διαφορικών εξισώσεων με αναλυτικό ή με αριθμητικό τρόπο.
Σε κάθε ξεχωριστή ενότητα, η παρουσίαση της θεωρίας συνοδεύεται από έναν αριθμό παρατηρήσεων, που έχουν σκοπό τη συμπλήρωση ή τη διαλεύκανση ορισμένων σημείων της θεωρίας. Στη συνέχεια γίνεται η συστηματική επίλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων, με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση και κατανόηση της θεωρίας. Παράλληλα με την ανάπτυξη των μαθηματικών μοντέλων που προκύπτουν και τη διαδικασία επίλυσής τους, δίνεται έμφαση στη σωστή ερμηνεία και τη σημασία των αποτελεσμάτων κάθε παραδείγματος. Tέλος, για να δοθεί η ευκαιρία στον αναγνώστη να ελέγξει σε ποιο βαθμό κατέχει τη θεωρία καθώς και να διαπιστώσει τη χρησιμότητα της Δυναμικής στην επίλυση μερικών απλών πρακτικών εφαρμογών, παρουσιάζεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ένας αριθμός άλυτων προβλημάτων.

Περιέχει:

  1. Kινηματική υλικού σημείου
  2. Kινητική υλικών σημείων
  3. Kινηματική στερεού σώματος
  4. Kινητική στερεών σωμάτων
  5. Aναλυτική δυναμική
  6. Παράρτημα Α: Tανυστής Aδράνειας
  7. Παράρτημα Β: Στοιχεία του λογισμού των μεταβολών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

    * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.