Μπόρα - Σέντα Ευθυμία

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1970), Διδακτορικό δίπλωμα στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1980). Επίκουρη Καθηγήτρια από το 1998. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Linear and Non-Linear Time Series, Experimental Designs with Correlated Errors, Smoothing Techniques

Βιβλία του Συγγραφέα