Μαθηματικές Γνώσεις & Δεξιότητες

Για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ | Κατηγορία Δ.Ε.

10,18

N-id: 1086 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 160 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2005 ISBN: 960-431-947-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό, μαζί με το βιβλίο Πρακτική Αριθμητική είναι απαραίτητο βοήθημα για όσους θελήσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση θέσεων Δημόσιων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα, στην κατηγορία Δ.Ε.
Περιέχει τις βασικές γνώσεις των Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου, που είναι απαραίτητος για την επίλυση των προβλημάτων αυτού του διαγωνισμού. Χωρίζεται στα παρακάτω έξι μέρη:

 1. Οι αριθμοί
 2. Στατιστική και Πιθανότητες
 3. Εξισώσεις και Συστήματα
 4. Συναρτήσεις
 5. Τριγωνομετρία
 6. Βασικές γεωμετρικές γνώσεις.

Κάθε μέρος αποτελείται από τρεις ενότητες:

 • Βασικές θεωρητικές γνώσεις
 • Προβλήματα πολλαπλής επιλογής με τις λύσεις τους
 • Προτεινόμενα προβλήματα.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τις απαντήσεις των προτεινόμενων προβλημάτων, πίνακα τριγωνομετρικών αριθμών και τα θέματα του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Ιούλιος 2004) μαζί με τις λύσεις τους.


Περιεχόμενα

MEPOΣ 1: OI APIΘMOI
Aπαραίτητες θεωρητικές γνώσεις

 1. Φυσικοί και ακέραιοι αριθμοί
 2. Pητοί και άρρητοι αριθμοί
 3. Στρογγυλοποίοηση αριθμών
 4. Δυνάμεις αριθμών
 5. Tυποποιημένη μορφή αριθμών
 6. Διαιρετότητα φυσικών αριθμών
 7. Aριθμητική και γεωμετρική πρόοδος
  Προβλήματα πολλαπλής επιλογής
  Προτεινόμενα προβλήματα

MEPOΣ 2: ΣTATIΣTIKH KAI ΠIΘANOTHTEΣ
Aπαραίτητες θεωρητικές γνώσεις

 1. Bασικές έννοιες της Στατιστικής
 2. Oμαδοποίηση παρατηρήσεων
 3. Γραφικές παραστάσεις
 4. Bασικές έννοιες των Πιθανοτήτων
  Προβλήματα πολλαπλής επιλογής
  Προτεινόμενα προβλήματα

MEPOΣ 3: EΞIΣΩΣEIΣ KAI ΣYΣTHMATA
Aπαραίτητες θεωρητικές γνώσεις

 1. Eξισώσεις και συστήματα πρώτου βαθμού
 2. Eξισώσεις και συστήματα δεύτερου βαθμού
 3. Kλασματικές εξισώσεις
  Προβλήματα πολλαπλής επιλογής
  Προτεινόμενα προβλήματα

MEPOΣ 4: ΣYNAPTHΣEIΣ
Aπαραίτητες θεωρητικές γνώσεις

 1. H έννοια της συνάρτησης
 2. Γραφική παράσταση συνάρτησης
 3. Oι συναρτήσεις y = α, y = αx και y = αx+β
 4. H συνάρτηση y = α/x
 5. Oι συναρτήσεις y = αx2, y = αx2+γ και y = αx2+βx+γ
  Προβλήματα πολλαπλής επιλογής
  Προτεινόμενα προβλήματα

MEPOΣ 5: TPIΓΩNOMETPIA
Aπαραίτητες θεωρητικές γνώσεις

 1. Tριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας
 2. Tριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας
 3. Nόμος των ημιτόνων
 4. Nόμος των συνημιτόνων
  Προβλήματα πολλαπλής επιλογής
  Προτεινόμενα προβλήματα

MEPOΣ 6: BAΣIKEΣ ΓEΩMETPIKEΣ ΓNΩΣEIΣ
Aπαραίτητες θεωρητικές γνώσεις

 1. Tα κυριότερα γεωμετρικά σχήματα
 2. Tο Πυθαγόρειο θεώρημα
 3. Eμβαδόν επίπεδων σχημάτων
 4. Mέτρηση κύκλου
 5. Tο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και ο κύβος
 6. O κύλινδρος
 7. H πυραμίδα και ο κώνος
 8. H σφαίρα
 9. Oμοιότητα σχημάτων
  Προβλήματα πολλαπλής επιλογής
  Προτεινόμενα προβλήματα

ΠAPAPTHMA

 • Aπαντήσεις των προτεινόμενων προβλημάτων
 • Πίνακας τριγωνομετρικών αριθμών
 • Θέματα εξετάσεων AΣEΠ