Ξενοφώντος Ελληνικά, Α΄ Ενιαίου Λυκείου

14,42

N-id: 1571 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 408 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2014 ISBN: 978-960-456-428-6 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει CD-ROM με τα αρχεία της τράπεζας θεμάτων και τις απαντήσεις

Η επιλογή του κατάλληλου βοηθήματος για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο θα πίστευαν ορισμένοι. Τα κριτήρια επιλογής είναι διαφορετικά για το φιλόλογο, το γονιό ή το μαθητή, ωστόσο τα σχολικά βοηθήματα δεν απευθύνονται σε κάποιον ιδιαίτερα και οφείλουν να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων, αλλά κυρίως του μαθητή.
Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης κινείται και το βιβλίο αυτό, η συγγραφή του οποίου πραγματοποιήθηκε ύστερα από επίμονη μελέτη και πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.
Η ύλη του κατανέμεται σε αυτόνομες διδακτικές ενότητες, ικανές να διδαχθούν από τον εκπαιδευτικό στις ώρες που προβλέπει το σχολικό πρόγραμμα για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών της Α’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Το CD-ROM που συνοδεύει την έκδοση προσφέρει σε ψηφιακή μορφή τις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων και τις απαντήσεις τους. Οι ερωτήσεις εισαγωγής της τράπεζας θεμάτων προστίθενται αναλυτικά και στην αρχή του βιβλίου, με τα χωρία του σχολικού βιβλίου που αντιστοιχούν στις απαντήσεις τους.

  • Η μετάφραση παρατίθεται σε αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να παρακολουθήσει τη ροή του αρχαίου ελληνικού λόγου χωρίς να μπερδεύεται από τη συντακτική δομή και την ελεύθερη απόδοση του νοήματος. Χρησιμοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις ερμηνευτικές παρατηρήσεις του σχολικού βιβλίου, γιατί στόχος μας δεν ήταν η ελεύθερη μετάφραση η οποία, όσο ωραία κι αν είναι, δε μπορεί να κατανοηθεί εύκολα από το μαθητή και που ίσως δημιουργήσει προβλήματα αναντιστοιχίας με τη διδασκαλία του καθηγητή.
  • Τα γραμματικά και λεξιλογικά σχόλια επιχειρήσαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, ειδικά στους τύπους που εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία ή ίσως δεν καταγράφονται επαρκώς στη σχολική γραμματική.
  • Τα συντακτικά σχόλια τα παραθέτουμε σύμφωνα με τη σειρά σύνταξης και επεξεργασίας που ακολουθούμε και στη διδασκαλία του αρχαίου κειμένου για να συνηθίσει ο μαθητής στη μεθοδική σύνταξη και στην αναγνώριση των συντακτικών φαινομένων. Η λεπτομερής συντακτική ανάλυση συμπληρώνεται σχεδόν σε κάθε ενότητα από θεωρία συντακτικού η οποία κατά τη γνώμη μας προσφέρει επιπλέον γνώσεις για την κατανόηση της σύνταξης.
  • Οι χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων του κειμένου καταγράφονται σε πίνακες και ακολουθούν πιστά τη Σχολική Γραμματική.
  • Τα πραγματολογικά σχόλια συμπληρώνουν ή διασαφηνίζουν τις παρατηρήσεις του σχολικού βιβλίου προκειμένου να στηθεί το ιστορικό πλαίσιο της αφήγησης.
  • Τα ερμηνευτικά και αισθητικά σχόλια συμβάλλουν στην κατανόηση του κειμένου και καλύπτουν ικανοποιητικά τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου ή τις οποιεσδήποτε πιθανές ερωτήσεις.
  • Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις – ασκήσεις του σχολικού βιβλίου προσαρμόζονται στις γνώσεις και στις ικανότητες του μαθητή χωρίς να πλατιάζουν και να δημιουργούν την εικόνα ενός επιτηδευμένου λόγου, ξένου και αταίριαστου με το μαθητικό ύφος.
  • Τέλος, οι πρόσθετες ερωτήσεις – ασκήσεις με τις απαντήσεις βοηθούν τους συναδέλφους να εμπλουτίσουν το υλικό και τα θέματα που προσφέρουν ως εργασία και να ξεφύγουν έτσι από το πρότυπο του σχολικού βιβλίου.

Περιεχόμενα

Eισαγωγή σχολικού βιβλίου
Απαντήσεις στις ερωτήσεις εισαγωγής της τράπεζας θεμάτων
· Tα «Eλληνικά» του Ξενοφώντος

Bιβλίο B’, κεφ. I, παράγραφοι 16-19
· Θεωρία συντακτικού: Κατηγορούμενο
Bιβλίο B’, κεφ. I, παράγραφοι 20-24
· Θεωρία συντακτικού: Συνημμένη και απόλυτη μετοχή
Bιβλίο B’, κεφ. I, παράγραφοι 25-27
· Θεωρία συντακτικού: Πλάγιος λόγος
Bιβλίο B’, κεφ. I, παράγραφοι 28-29
· Θεωρία συντακτικού: Διάκριση επιθετικού – κατηγορηματικού προσδιορισμού
Bιβλίο B’, κεφ. I, παράγραφοι 30-32
· Θεωρία συντακτικού: Αντικείμενο
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση
Bιβλίο B’, κεφ. IΙ, παράγραφοι 1-2
· Θεωρία συντακτικού: Το μόριο ότι
Bιβλίο B’, κεφ. IΙ, παράγραφοι 3-4
· Θεωρία συντακτικού: Τα είδη της μετοχής – Επιθετική μετοχή
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση
Bιβλίο B’, κεφ. IΙ, παράγραφοι 16-17
· Θεωρία συντακτικού: Πλάγιες ερωτήσεις
Bιβλίο B’, κεφ. IΙ, παράγραφοι 18-21
· Θεωρία συντακτικού: Συμπερασματικές προτάσεις
Bιβλίο B’, κεφ. IΙ, παράγραφοι 22-23
· Θεωρία γραμματικής: Αύξηση στα σύνθετα ρήματα
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση
Bιβλίο B’, κεφ. IΙΙ, παράγραφοι 11-16
· Περίληψη
· Eρμηνευτικά – αισθητικά σχόλια
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
Bιβλίο B’, κεφ. IΙΙ, παράγραφοι 50-51
· Θεωρία συντακτικού: Υποθετικοί λόγοι σε ευθύ, πλάγιο και εξαρτημένο λόγο
Bιβλίο B’, κεφ. IΙΙ, παράγραφοι 52-54
· Θεωρία συντακτικού: Tα αρνητικά μόρια ου, μη
Bιβλίο B’, κεφ. IΙΙ, παράγραφοι 55-56
· Θεωρία γραμματικής: Αόριστος Β’ ενεργητικής – μέσης φωνής
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση
Bιβλίο B’, κεφ. IV, παράγραφοι 1-17
· Περίληψη
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση
Bιβλίο B’, κεφ. IV, παράγραφοι 18-19
· Θεωρία συντακτικού: Σύνταξη του πρίν
Bιβλίο B’, κεφ. IV, παράγραφοι 20-21
· Θεωρία γραμματικής: Σχηματισμός παραθετικών
Bιβλίο B’, κεφ. IV, παράγραφοι 22-23
· Θεωρία συντακτικού: Eιδικές προτάσεις
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση
Bιβλίο B’, κεφ. IV, παράγραφοι 37-38
· Θεωρία συντακτικού: Απαρέμφατο του σκοπού ή του αποτελέσματος
· Θεωρία γραμματικής: Κλίση του χρήομαι -ωμαι
Bιβλίο B’, κεφ. IV, παράγραφοι 39-40
· Θεωρία συντακτικού: Τα είδη του άν
Bιβλίο B’, κεφ. IV, παράγραφοι 41-43
· Θεωρία συντακτικού: Χρονική μετοχή
· Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση