Τουλούμης Κοσμάς

Ο Κοσμάς Τουλούμης είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει μέρος σε αρχαιολογικές ανασκαφές και αρχαιολογικά συνέδρια. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Πριν από την Ιστορία: μια εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία» και «Χωρίς Αγορά: αρχαιολογικές προσεγγίσεις στη νεολιθική κοινωνία και οικονομία» (εκδ. Βάνιας). Διδάσκει Προϊστορική Αρχαιολογία στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας που μελετά το νεολιθικό λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό Καστοριάς, υπό τη διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γ.Χ. Χουρμουζιάδη. Από το 2001 υπηρετεί ως φιλόλογος στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Βιβλία του Συγγραφέα