, , ,

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Τόμος ΙΙ. Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο Έργο

18,02

N-id: 1150 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 264 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-431-987-6 Εκδόσεις: ΑΠΘ

Πρακτικά Συνεδρία 1 έως 611-14 Μαΐου 2005, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
Landscape Architecture, Volume II. Education, Reasearch and PracticeConference proceedings, sessions 1 to 611-14 May 2005

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Tέσσερις τόμοι με μελέτες και εφαρμογές στους τομείς του Αστικού τοπίου, του Φυσικού και Αγροτικού Τοπίου, των Υγροβιοτοπικών Τοπίων, της Διαχείρισης, της Αποκατάστασης και του Σχεδιασμού Τοπίου αλλά και για την έρευνα και την εκπαίδευση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.

 • Στη θεματική ενότητα της Έρευνας παρουσιάζεται το έργο καθηγητών, υποψήφιων διδακτόρων (μεταπτυχιακά εξειδικευμένων) αλλά και επαγγελματιών αρχιτεκτόνων τοπίου, αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολεοδόμων, γεωπόνων, δασολόγων, περιβαλλοντολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, αρχαιολόγων κ.ά.
 • Στη θεματική ενότητα της Εκπαίδευσης παρουσιάζεται διεξοδικά το πλαίσιο της ευρωπαϊκής και ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.
 • Στη θεματική ενότητα του Εφαρμοσμένου Έργου παρουσιάζονται έργα κατασκευασμένα ή υπό κατασκευή, βραβεία διεθνών και πανελλήνιων διαγωνισμών, που αφορούν κάθε είδους έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Περιεχόμενα τόμου ΙΙ

Συνεδρία 1

 • Εναρκτήρια τελετή
 • Kαλωσόρισμα, εισαγωγική ομιλία, Μ. ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ – ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
 • Xαιρετισμός Πρύτανη ΑΠΘ, Γ.Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΛΟΥ
 • Xαιρετισμός Kοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Δ. ΤΟΛΙΚΑ
 • Xαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Ζ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ – ΡΟΔΟΛΑΚΗ
 • Xαιρετισμός Προέδρου Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, Ν. ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΥ
 • Eισαγωγική ομιλία, I. TΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
 • Eναρκτήρια ομιλία Γ.Γραμματέα Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, Λ. ΑΝΑΝΙΚΑ
 • Landscape Architecture Education in Europe, JEROEN DE VRIES

Συνεδρία 2
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Έρευνα Ι

 • Οι μεταμορφώσεις της πρόσληψης του τοπίου: Φύση, εικονικότητα και επιθετικότητα, Δ.Α. ΦΑΤΟΥΡΟΣ
 • Η συμβολή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στις σπουδές του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μ. ΤΡΑΤΣΕΛΑ
 • Φύση – Μνήμη: Τοπίο, Θ. ΚΑΝΑΡΕΛΗΣ, Κ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
 • Η απόδοση και αποτύπωση του φυσικού τοπίου ως εκπαιδευτικό αντικείμενο των Γεωγράφων στην Ελλάδα, Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
 • Η συμβολή των εικαστικών τεχνών στην αντίληψη του τοπίου, Π. ΜΑΝΤΖΟΥ, Ξ. ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ
 • Η ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, Ο. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, Ι. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Συνεδρία 3
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Έρευνα ΙI

 • Approaches to intergrating research and practice within Landscape Architecture, J. HITCHMOUGH
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου στη Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ. Έρευνα, Εκπαίδευση και Συγγραφικό Έργο, Ι. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ. Μ. ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ – ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
 • Υπαίθριοι χώροι και φύση στην πόλη: Η εμπειρία από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και το πρόγραμμα ΠΣΠ του ΕΑΠ, Π. ΚΟΣΜΑΚΗ
 • Το τοπίο ως πολλαπλότητα πολιτιστικών προσεγγίσεων: Η ευρύτητα του επιστημονικού και εκπαιδευτικού διαλόγου, Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Συνεδρία 4
Ερευνητικές Προσεγγίσεις στο Τοπίο I

 • Το τοπίο ως συνολική έκφραση του τόπου, Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 • Δυνατότητες του τοπογραφικού βλέμματος, Κ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
 • Καιρός και χαρακτήρας στο αρχαίο ελληνικό τοπίο, Φ. ΓΙΑΝΝΙΣΗ
 • Από το τοπίο στο θέαμα, Π. ΜΑΝΤΖΟΥ, Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνεδρία 5
Ερευνητικές Προσεγγίσεις στο Τοπίο II

 • Teaching and Learning Landscape Architecture: From art and crafts to methodology and scientific research, Μ. VROOM
 • Στο σταυροδρόμι αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και τοπίου…, Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Α. ΤΖΑΚΑ
 • Το τοπίο, έμπνευση και αναφορά του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού, Θ. ΦΩΤΙΟΥ
 • Αισθητική προσέγγιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο αστικό τοπίο, Σ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
 • Το οσμητικό τοπίο, Α. ΒΑΣΙΛΑΡΑ
 • Ανθρωπολογική προσέγγιση του ορεινού τοπίου, Ε. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΟΥΤΣΙΔΗ, Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 • Αγροτικό τοπίο και στάσεις παραγωγών ως προς το περιβάλλον, Μ. ΚΟΥΡΟΥΞΟΥ, Γ. ΣΙΑΡΔΟΣ, Ο. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ, Ν. ΜΠΕΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ

Συνεδρία 6
Ερευνητικές Προσεγγίσεις στο Αστικό Τοπίο

 • Πόλεις επί εδάφους, Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
 • Πτυχώνοντας το όριο της πόλης, Β. ΤΕΝΤΟΚΑΛΗ, Δ. ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ, Μ. ΠΑΝΤΑΖΗ, Κ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ
 • Η διχοτομία ιδιωτικό / δημόσιο και οι μεταμορφώσεις του αστικού δημόσιου χώρου, Κ. ΚΑΡΑΛΕΤΣΟΥ ΠΑΣΙΑ
 • Προς την αναδιοργάνωση του αστικού τοπίου, Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
 • Αρχιτεκτονική και τοπίο: Ένας διάλογος του “Μέσα” με το “Έξω”, Α.Μ. ΒΙΣΙΛΙΑ

Tιμητική εκδήλωση για τους πρωτοπόρους της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Ελλάδα


Contents of volume II

Session 1
Opening Ceremony

 • Welcome address, introductory speech, Μ. ΑΝΑΝΙΑDΟU – ΤΖIMOPOULOU
 • AUTh Rector΄s address speach, Y.G. ANTONOPOULOS
 • Faculty of Technology AUTh Dean΄s address speach, D. TOLIKAS
 • School of Architecture President’s address speach, Z. KARAMANOU – RODOLAKI
 • School of Agriculture President’s address speach, N. MISOPOLINOS
 • Ιntroductory speech, Ι. TSALIKIDIS
 • Οpening speech, Secretary General of Macedonia-Thrace Ministry, L. ANANIKAS
 • Landscape Architecture Education in Europe, JEROEN DE VRIES

Session 2
Landscape Architecture Education and Research I

 • The metamorphosis of the reception of the lanscape: nature, virtuality and agressivity, D.Α. FΑΤΟURΟS
 • The contribution of Landscape Architecture Course to the Studies of an Architect, Μ. ΤRATSELA
 • Nature – Μemory: Landscape, TH. ΚΑΝΑRELIS, Κ. ΜΑΝOLIDIS
 • The landscape representation and interpretation as an educational subject for the Geographers in Greece, H. PAPAIOANNOU
 • The contribution of visual arts on the perception of the landscape, P. ΜΑΝΤΖΟU, X. BITSIKAS
 • Landscape architectural history as an educational tool in Greece and abroad, Ο. BAKIRTZI, Ι. ΤSΑLΙΚΙDIS

Session 3
Landscape Architecture Education and Research II

 • Approaches to intergrating research and practice within Landscape Architecture, J. HITCHMOUGH
 • Landscape architecture at the School of Agriculture AUTh: Education, Research and Publications Ι. ΤSALIKIDIS
 • Landscape Architecture in the School of Architecture, AUTh, Μ. ΑΝΑΝΙΑDΟU – ΤΖIMOPOULOU
 • Open spaces and nature in the city: The experience of the graduate and postgraduate courses in the School of Architecture of NTUA and the Postgraduate Programme Environmental Planning and Design of Cities and Buildings of Hellenic Open University, P. ΚΟSΜΑΚI
 • Landscape as a multiplicity of cultural approaches: A comment for the width of the scientific and educational discourse, Κ. ΜORAITIS

Session 4
Landscape Reseach Approaches I

 • Τhe landscape as a collective impression of place, Ι. STEFANOU
 • Potentiality of the topographical vision, Κ. ΜΑΝOLIDES
 • Weather and character into the ancient Greek landscape, PH. GIANNISI
 • From landscape to spectacle, P. ΜΑΝΤΖΟU, D. POLYCHRONOPOULOS

Session 5
Landscape Reseach Approaches II

 • Teaching and Learning Landscape Architecture: From art and crafts to methodology and scientific research, Μ. VROOM
 • At the crossroads of architecture, urban design and landscape design, Ν. ΚΑLOGIROU, Α. ΤΖΑΚΑ
 • Τhe landscape, inspiration and reference of the architectural design and urban planning, TH. FOTIOU
 • Αesthetic approach of the industrial installations to the urban landscape, S. PETRATOU – FRAGIADAKI
 • The smelling scene, Α. VASILARA
 • Mountain landscape anthropologic approach, Ε. CHADJIGEORGIOU – LOUTSIDI, Ι. STEFANOU
 • Rural landscape and farmer’s attitudes towards environment, Μ. ΚΟURΟUXΟU, G. SΙΑRDΟS, Ο. ΙΑΚOVΙDΟU, Ν. BΕΟPΟULΟS, Κ. ΚΑLBΟURΤJI

Session 6
Urban Landscape Approaches

 • Cities on the Land, Μ. ΑΝΑSΤΑSΑΚIS
 • Folding the edge of the city, V. ΤΕΝΤΟΚΑLI, D. GOURDOUKIS, Μ. PANTAZI, Κ. ΤRIFONIDOU
 • The dichotomy priavate-public and the metamorphoses of the urban public space, C. ΚΑRALETSOU – PASIA
 • Re-organizing urban landscape, Α. ΚΥRΙΑΖIS
 • Architecture and landscape: A dialogue between “inside” and “outside”, Α.Μ. VISSILIA

Ceremony for the pioneers in Landscape Architecture in Greece