, , , , , ,

Η εν τω πανεπιστημίω Aθηνών μετεκπαίδεσις των δημοδιδασκάλων (1922 – 1964)

N-id: 0608 Κατηγορία: Σελίδες: 142 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999 ISBN: 960-431-534-X Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η έρευνα αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημ. Γληνός» του Α.Π.Θ., κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-98 και 1998-99 και αφορά τη μετεκπαίδευση των δασκάλων (-ισσών) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την ίδρυσή της το 1922 ως το 1964 οπότε και περιήλθε στην αρμοδιότητα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα διερευνώνται: Η ίδρυση του θεσμού, οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση, οι ρυθμίσεις για την εισαγωγή των δασκάλων (-ισσών) στη μετεκπαίδευση, τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των δασκάλων (–ισσών) που εισήχθηκαν στη μετεκπαίδευση την περίοδο 1922-1964, το διδακτικό προσωπικό, τη μισθοδοσία του, τις διαδικασίες των εξετάσεων των μετεκπαιδευόμενων, τις ασκήσεις τους, τα προγράμματα σπουδών, τα αιτήματα και τις κριτικές που διατυπώθηκαν και τέλος η υπηρεσιακή εξέλιξη των μετεκπαιδευόμενων.