, , ,

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Τόμος V. Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο Έργο

18,02

N-id: 1153 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 120 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-431-990-6 Κωδικός Ευδόξου: 11010 Εκδόσεις: ΑΠΘ

Πρακτικά: Παράλληλες εκδηλώσεις, εκθέσεις 11-14 Μαΐου 2005, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
Landscape Architecture, Volume V. Education, Reasearch and PracticeConference proceedings: Exhibitions11-14 May 2005

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Tέσσερις τόμοι με μελέτες και εφαρμογές στους τομείς του Αστικού τοπίου, του Φυσικού και Αγροτικού Τοπίου, των Υγροβιοτοπικών Τοπίων, της Διαχείρισης, της Αποκατάστασης και του Σχεδιασμού Τοπίου αλλά και για την έρευνα και την εκπαίδευση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.

  • Στη θεματική ενότητα της Έρευνας παρουσιάζεται το έργο καθηγητών, υποψήφιων διδακτόρων (μεταπτυχιακά εξειδικευμένων) αλλά και επαγγελματιών αρχιτεκτόνων τοπίου, αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολεοδόμων, γεωπόνων, δασολόγων, περιβαλλοντολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, αρχαιολόγων κ.ά.
  • Στη θεματική ενότητα της Εκπαίδευσης παρουσιάζεται διεξοδικά το πλαίσιο της ευρωπαϊκής και ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.
  • Στη θεματική ενότητα του Εφαρμοσμένου Έργου παρουσιάζονται έργα κατασκευασμένα ή υπό κατασκευή, βραβεία διεθνών και πανελλήνιων διαγωνισμών, που αφορούν κάθε είδους έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Περιεχόμενα τόμου V

EKΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
Σχεδιασμός τοπίου
ΣΤ 103 Σχεδιασμός τοπίου, αστικών υπαίθριων χώρων
ΣΤ 104 Σχεδιασμός περιαστικού, αγροτικού και φυσικού τοπίου
ΣΤ 109 Τεχνικά έργα και διαμόρφωση τοπίου: oδικά, συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου
TΤ 302 Τεχνικές σχεδίασης τοπίου
ΣΤ 106 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και τοπίο
ΣΤ 108 Ειδικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση τοπίου: τουριστικές, αναψυχής, σχολικές, αθλητικές
ΣΤ 108 Ειδικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση τοπίου: τουριστικές, αναψυχής, βιομηχανικές
ΣΤ 111 Κηποτεχνία – Παρκοτεχνία
EΤ 205 Χρήση φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου
Μεταπτυχιακές διατριβές και έργα αρχιτεκτονικής τοπίου
Θεωρητικά και ερευνητικά θέματα και εργασίες
ΕΚΘΕΣΗ JACQUES SIMON, EΡΓΑ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΑ

Contents of volume V

EXHIBITION. MLA PROJECTS AND POSTGRADUATE WORK
Landscape design
LD 103 Landscape, urban open space design
LD 104 Planning and Design of suburban, rural and natural landscapes
LD 109 Technical works and landscape projects: road, transport, energy, hydraulics, natural resources exploitation
LT 302 Landscape design techniques
LD 106 Architectural design and landscape
LD 108 Special facilities and landscape projects: turist, recreational, educational, sports
LD 108 Special facilities and landscape projects: turist, recreational, industrial
LD 111 Garden and Park design
LS 205 Use of Plants in Landscape Architecture
MLA dissertation theses and projects
Τheory and research reports and projects
EXHIBITION JACQUES SIMON, TRAVAUX DURABLES ET EPHÉMERES