Τσουρής Νίκος

Ο Νίκος Τσουρής είναι δάσκαλος και έχει τη θέση του διευθυντή στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.
Είναι απόφοιτος των τμημάτων Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Βιβλία του Συγγραφέα