Η Περιπέτεια των Πειραματικών Σχολείων (1929-2014)

Από την ίδρυση στον «πρότυπο» μετασχηματισμό

8,48

N-id: 1584 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 104 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2015 ISBN: 978-960-456-433-0 Κωδικός Ευδόξου: 50659347 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο εξετάζει την εξέλιξη του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων στην Ελλάδα από τη θέσπισή του το 1929 μέχρι σήμερα (2014), εστιάζοντας στην αναλυτική παρουσίαση και το σχολιασμό του νομοθετικού πλαισίου που τον διέπει και στις κατά καιρούς τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του.
Το ζήτημα εντάσσεται στο ιδεολογικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ενώ συγχρόνως παρουσιάζεται σε συνάρτηση με τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες επιχειρήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Στοχεύει συγχρόνως στη συστηματοποίηση του υλικού που υπάρχει σχετικά με τη διαχρονική πορεία των Πειραματικών Σχολείων, δίνοντας έμφαση στους σκοπούς που αυτά καλούνταν να επιτελέσουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και στην αξιολόγηση και αποτίμηση του ρόλου τον οποίο διαδραμάτισαν σε κάθε εποχή.
Επιχειρεί τέλος να θέσει τις βάσεις του προβληματισμού και να δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή συζήτησης γύρω από την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα ύπαρξης τέτοιων σχολικών μονάδων.


Περιεχόμενα

Συντομογραφίες
Πρόλογος
Εισαγωγή

1. Ερευνητική μέθοδος

2. Η πορεία προς τη γέννηση ενός νέου τύπου σχολείου (1830-1932)

 1. Ιστορικό πλαίσιο (1830-1932)
 2. Η δημιουργία του Θεσμού των Πειραματικών Σχολείων
 3. Παρουσίαση του νόμου 4376/1929
 4. Σχολιασμός και κριτική προσέγγιση του νόμου 4376/1929
 5. Παρουσίαση του νόμου 4600/1930
 6. Σχολιασμός και κριτική προσέγγιση του νόμου 4600/1930
 7. Τα πρώτα βήματα του νέου Θεσμού
 8. Συντηρητικό ή «Νέο Σχολείο»;

3. Η εδραίωση των Πειραματικών Σχολείων (1933-1985)

 1. Ιστορικό πλαίσιο (1933-1985)
 2. Παρουσίαση των άρθρων του νόμου 1566/1985 που αφορούν τα Πειραματικά Σχολεία
 3. Σχολιασμός και κριτική προσέγγισητου νόμου 1566/1985

4. Από τη γενίκευση στη ριζική αναθεώρηση (1986-2014)

 1. Ιστορικό πλαίσιο (1986-2014)
 2. Παρουσίαση των άρθρων του νόμου 3966/2011 που αφορούν τα Πειραματικά Σχολεία
 3. Σχολιασμός και κριτική προσέγγιση του νόμου 3966/2011
 4. Εξαγγελίες για την εξέλιξη του Θεσμού

Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία