Κολτσάκη - Kιλμπασάνη Πελαγία

Λέκτορας του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Γεωμετρίας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24.

Βιβλία του Συγγραφέα