,

Εισαγωγή στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών

25,23

N-id: 1317 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 384 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2009 ISBN: 978-960-456-126-1 Κωδικός Ευδόξου: 11259 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Τεχνολογία στη σύγχρονη γλώσσα είναι η επιστημονική έκθεση των μέσων και των εργασιών που απαιτούνται για την αύξηση της χρησιμότητας των από τη φύση παρεχομένων πρώτων υλών. Ως όρος, η τεχνολογία και η τεχνική υιοθετήθηκαν από τους Γάλλους ακαδημαϊκούς και έχουν τη ρίζα τους σε αυτό που οι Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν «Τέχναι».
Οι αρχαιολόγοι εξετάζοντας την ιστορία του ανθρώπου και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υλικά χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο τεχνικό πολιτισμό, διακρίνουν τις παρακάτω περιόδους. Βέβαια τα χρονολογικά όρια των διαφόρων περιόδων διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή του πλανήτη μας. Οι περίοδοι που αναφέρονται παρακάτω αφορούν την Ευρώπη και τις περιοχές της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας.

 1. Προλιθική περίοδος: 1.000.000 – 600.000
 2. Αρχαιολιθική περίοδος: 600.000 – 150.000
 3. Μεσοπαλαιολιθική περίοδος 150.000 – 50.000
 4. Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδος: 50.000 – 10.000
 5. Μεσολιθική περίοδος: 10.000 – 5.000
 6. Νεολιθική περίοδος: 5.000 – 1.000
 7. Περίοδος ορείχαλκου: 1.000 – 500 π.Χ.
 8. Περίοδος σιδήρου: 500 – Γέννηση Χριστού

Σύμφωνα με άλλους αρχαιολόγους οι τρεις τελευταίοι περίοδοι μέχρι την γέννηση του Χριστού είναι:

 1. Εποχή του χαλκού: 5.000 – 3.000 π.Χ.
 2. Εποχή του ορείχαλκου: 3.000 – 1.000 π.Χ.
 3. Εποχή του σιδήρου: 1.000 – Γέννηση Χριστού

Τα πρώτα μέταλλα με τα οποία ήρθε σε επαφή ο άνθρωπος ήταν τα αυτοφυή μέταλλα, όπως ο χρυσός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο σίδηρος με προέλευση κυρίως τους μετεωρίτες που είχαν πέσει στη γη.
Όπως είναι αναμενόμενο, η παραγωγή του σιδήρου συνάντησε σημαντικές δυσκολίες λόγω του υψηλού σημείου τήξης του (1.537 oC) που ήταν μεγαλύτερο από εκείνο του χαλκού (1.083 oC). Αν και η πρώτη παραγωγή χάλυβα τοποθετείται περίπου στο 1.300 μ.Χ., η βιομηχανία του χάλυβα γνώρισε μεγάλη άνθιση την περίοδο 1.850-1900 μ.Χ. χάρη στις μεθόδους των Bessemer και Siemens-Marten που έκαναν δυνατή την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων χάλυβα (η περίοδος αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί και περίοδος του χάλυβα).
Ενώ μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ο κόσμος των υλικών ήταν σχετικά μικρός και περιελάμβανε μερικά κοινά σήμερα υλικά, όπως ο σίδηρος, ο χαλκός ο μόλυβδος, το ξύλο, το γυαλί, τα κεραμικά, το λάστιχο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νέων υλικών, έχει αυξηθεί εκθετικά.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέρος Ι
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ

Κεφάλαιο 2: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ

 1. Εισαγωγή
 2. Ατομικά Πρότυπα
 3. Κβαντικοί αριθμοί
 4. Παραδείγματα ατομικών τροχιακών
 5. Περιοδικός πίνακας
 6. Ατομικοί δεσμοί
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις – Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 3: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Κυβικό κρυσταλλικό πλέγμα
 2. Το εξαγωνικό σύστημα
 3. Η στοιχειώδης κυψελίδα
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις – Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 4: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Δημιουργία στερεής φάσης
 3. Ο Νόμος των φάσεων
 4. Κατασκευή διαγραμμάτων φάσεων
 5. Υπολογισμός βάρους φάσεων – Κανόνας μοχλού
 6. Διαγράμματα φάσεων δυαδικών συστημάτων
 7. Διαγράμματα φάσεων τριαδικών συστημάτων
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις – Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 5: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Εισαγωγή
 2. Είδη θερμικών κατεργασιών χαλύβων
 3. Ανόπτηση του χάλυβα
 4. Εξομάλυνση (Normalising) χάλυβα
 5. Σκλήρυνση (βαφή) χάλυβα
 6. Η επαναφορά του χάλυβα
 7. Υπομηδενική κατεργασία χάλυβα
 8. Ελαττώματα χαλύβων λόγω θερμικής κατεργασίας
 9. Επίδραση προσθήκης χημικών στοιχείων στον ανθρακούχο χάλυβα
 10. Επιφανειακή βαφή χάλυβα
 11. Χημική θερμική κατεργασία χάλυβα
 12. Ισόθερμοι και Συνεχείς Μετασχηματισμοί Χαλύβων Καμπύλες ΤΤΤ και CCT
  Ασκήσεις
 13. Θερμικές κατεργασίες μη σιδηρούχων μετάλλων
 14. Ικανότητα σκλήρυνσης
 15. Επίδραση της δομής στις μηχανικές ιδιότητες
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Μέρος ΙΙ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Κεφάλαιο 6: ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 1. Εισαγωγή
 2. Ελεύθερη ενέργεια
 3. Κρυστάλλωση καθαρού μετάλλου
 4. Ελεγχόμενη ανάπτυξη κρυστάλλων
 5. Δομές πλινθωμάτων και χυτών
 6. Χημική ετερογένεια – Διαφορισμός
 7. Δομικές ατέλειες στερεοποίησης
 8. Επιδράσεις συστολής κατά την στερεοποίηση
 9. Μέθοδοι μορφοποίησης των μετάλλων
 10. Πρωτοβάθμιες μέθοδοι μορφοποίησης
 11. Δευτεροβάθμιες μέθοδοι μορφοποίησης
  Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 7: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

 1. Χάλυβες σύμφωνα με τη τυποποίηση SAE-AISI
 2. Τυποποίηση χαλύβων κατά DIN
 3. Τυποποίηση αντίστασης στη διάβρωση
 4. Τυποποίηση κραμάτων αλουμινίου
 5. Τυποποίηση κραμάτων χαλκού
 6. Μηχανικές δοκιμασίες υλικών
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Μέρος ΙΙΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κεφάλαιο 8: ΧΑΛΥΒΕΣ – ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ

 1. Εισαγωγή
 2. Η Μεταλλουργία των χαλύβων
 3. Αλλοτροπικές μορφές του σιδήρου
 4. Το διάγραμμα φάσεων Fe–C
 5. Διάκριση χαλύβων (Ανθρακούχοι – Κραματοποιημένοι)
 6. Βιομηχανικές χρήσεις των χαλύβων
 7. Χυτοσίδηροι
  Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 9: ΜΗ-ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 1. Εισαγωγή
 2. To Αλουμίνιο και κράματα του
 3. Ο χαλκός και τα κράματά του
 4. Το μαγνήσιο και τα κράματά του
 5. Δύστηκτα μέταλλα
 6. Κεραμικά υλικά
 7. Σύνθετα υλικά
 8. Υλικά επικαλύψεων
  Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 10: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Εφαρμογή των θερμοαναλυτικών μεθόδων στην έρευνα και τη βιομηχανία
 2. Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης επιφανειών στερεών
 3. Ελαττώματα επιχρωμιώσεων. Επισήμανση και αντιμετώπισή τους στην πράξη
 4. Η μόλυνση του περιβάλλοντος στους χώρους των συγκολλήσεων
 5. Χημική σύσταση και δομή των προϊόντων τριβής των χαλύβων

Πίνακες