Κωνσταντιλάκη - Σαββοπούλου Χαρίκλεια

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο Α.Π.Θ (Τμήμα Μαθηματικών, 1972), Διδακτορικό Δίπλωμα στο Α.Π.Θ (Τμήμα Μαθηματικών, 1982), Επίκουρη Καθηγήτρια απο το 1994. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τοπολογία (Μετρικών Χώρων και Γενική), Μιγαδική Ανάλυση.

Βιβλία του Συγγραφέα