Καρυπίδης Φίλιππος

Γεωπόνος, με διπλή μεταπτυχιακή ειδίκευση –τεχνική και οικονομική– Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας του ΑΠΘ.

Είναι καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (μετονομασία σε Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών).

Διδάσκει τα αντικείμενα «Αγροτικό Μάρκετινγκ», «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και «Τυποποίηση Γεωργικών Προϊόντων».

Συμπληρώνοντας 30 έτη διδακτικής, ερευνητικής και επαγγελματικής ενασχόλησης σε διάφορους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Έχει συγγράψει κεφάλαια σε διδακτικά εγχειρίδια Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ενώ επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως: Food Control, Agricultural Economics Review, Journal of Food -Agriculture and Environment, Business Strategy and the Environment, Journal of Food Distribution Research, Journal of Global Business Advancement, New Medit, Agricoltura Mediterranea.

Πολλά άρθρα του έχουν επίσης δημοσιευθεί σε ελληνικά ερευνητικά, επιστημονικά και ενημερωτικά περιοδικά, ενώ έχει πλήθος εισηγήσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.

Βιβλία του Συγγραφέα