Καρυπίδης Φίλιππος

Ο Δρ. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Έπειτα από πενταετείς γεωπονικές σπουδές και διπλή μεταπτυχιακή ειδίκευση, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίδαξε από το 1987 σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Κύπρου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Άσκησε επίσης, επί 24 έτη, επαγγελματική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

Το επιστημονικό έργο του περιλαμβάνει 130 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, μονογραφίες και διδακτικά συγγράμματα, κεφάλαια σε συλλογικές εκδόσεις, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Είχε την επιστημονική επιμέλεια πολλών ακαδημαϊκών επιστημονικών εκδόσεων, ενώ είναι μέλος ακαδημαϊκής επιτροπής τριών αγγλόφωνων επιστημονικών περιοδικών και ενός ελληνικού. Ως κριτής άρθρων σε 25 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έλαβε τρία παγκόσμια βραβεία, ενώ το συγγραφικό έργο του έτυχε ευρείας διεθνούς αναγνώρισης, κατακτώντας και μια διεθνή διάκριση.

Μέλος επτά επιστημονικών ενώσεων, διετέλεσε πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας σε δύο από αυτές, ανώτερος συνεργάτης της EuroMed Academy of Business και ακαδημαϊκός σύμβουλος ΔΟΑΤΑΠ. Άσκησε επίσης διοικητικό έργο, ως μέλος οργάνων διοίκησης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και διευθυντικό έργο σε συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: διαχείριση ποιότητας, οικολογική πιστοποίηση, μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, πράσινο μάρκετινγκ, εταιρική κοινωνική ευθύνη, περιβαλλοντικό μάνατζμεντ.

Βιβλία του Συγγραφέα