Τσελεμπής Δημήτριος

Ο Δρ. Δημήτριος Χ. Τσελεμπής είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην «Διασφάλιση Ποιότητας», την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και την «Αγροτική Οικονομία». Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Σχολή Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα Ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα θέματα: πολιτική και διαχείριση της ποιότητας, πιστοποίηση οικολογικών σημάτων και διαφάνεια στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αξιολόγηση μέτρων δημόσιας πολιτικής και υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα. Η δραστηριότητα αυτή έχει οδηγήσει στην εκπόνηση ερευνητικού και συγγραφικού έργου το οποίο έχει δημοσιευτεί με διακρίσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Παράλληλα, για περισσότερα από 20 έτη έχει εργαστεί σε θέσεις διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Επίσης, για περισσότερα από 15 έτη έχει προσφέρει διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Βιβλία του Συγγραφέα