Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

16,96

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1007 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 432 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-891-8 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν την ποιοτική βελτίωση διαμορφώνεται από τους μηχανικούς, επειδή αυτοί είναι οι ειδικοί που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν νέα κατασκευαστικά συστήματα και διαδικασίες που βελτιώνουν τα υπάρχοντα συστήματα. Οι πιθανότητες και η στατιστική είναι σπουδαία εργαλεία σε αυτές τις δραστηριότητες, επειδή προμηθεύουν τον μηχανικό και με τα δύο αναλυτικές και περιγραφικές μεθόδους, οι οποίες διαπραγματεύονται με την αβεβαιότητα των παρατηρούμενων δεδομένων.
Οι απρόβλεπτες εξελίξεις σε διάφορα φαινόμενα και γενικότερα οι αβεβαιότητες στον σχεδιασμό τεχνικών συστημάτων και άλλων κατασκευαστικών έργων είναι αναπόφευκτες. Είναι αναγνωρισμένο ότι οι έννοιες και μέθοδοι των πιθανοτήτων και στατιστικής συντελούν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των στοχαστικών φαινομένων και του κλίματος της αβεβαιότητας στην συμπεριφορά των τεχνικών συστημάτων. Η πιθανοθεωρία προσφέρει την μεθοδολογία για ανάπτυξη μοντέλων που μετρούν την αβεβαιότητα και αξιολογούν τις επιπτώσεις της στον σχεδιασμό έργων και τεχνικών συστημάτων. Η στατιστική ανάλυση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνικών συστημάτων και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των σε περιβάλλων αβεβαιότητας, καθώς και στην εξισορρόπηση ρίσκου και ωφελειών που σχετίζονται με την λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας.
Πιθανότητες και Στατιστική είναι μαθήματα που περιλαμβάνουν έννοιες και μεθόδους όχι αρκετά εύκολες για τους φοιτητές της πολυτεχνικής σχολής. Για να αντεπεξέλθουμε αυτή την δυσκολία, μεγάλη έμφαση αποδίδεται στον τρόπο διδασκαλίας και εμπέδωσης αυτών των εννοιών. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να κάνει ευκολότερο για τους μηχανικούς φοιτητές την κατανόηση και αφομοίωση των πιθανοτήτων και στατιστικής. Αυτό το βιβλίο θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν πως αυτά τα θέματα σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και τους είναι άμεσα χρειαζούμενα επειδή αυτό γράφθηκε ειδικότερα για τα προβλήματα του μηχανικού.
Θα μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα γιατί γράφθηκε ένα νέο βιβλίο ειδικά για μηχανικούς. Πρώτον, υπάρχει ειδικότερη σπουδαιότητα των μεθόδων πιθανοτήτων και στατιστικής στις εφαρμογές του μηχανικού, όπως κατασκευές, εδαφομηχανική, υδρολογικές μελέτες, συγκοινωνιακή τεχνική, μόλυνση περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, μοντέλα αξιοπιστίας συστημάτων, κατανομές πιθανοτήτων, διαφορετικές συνθήκες δεδομένων και άλλα απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεύτερον, παλαιότερα βιβλία παραλείπουν ειδικά σπουδαία και μοντέρνα προβλήματα μηχανικού και αντί αυτού επικεντρώνονται πολλές φορές σε άλλα θέματα τα οποία μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με τον σύγχρονο μηχανικό. Για παράδειγμα, σήμερα έμφαση δίνεται όχι μόνο στην αξιοπιστία μιας κατασκευής αλλά και στην προφύλαξη του περιβάλλοντος.
Αυτό το βιβλίο είναι μία εισαγωγή για το μάθημα της πιθανοθεωρίας και στατιστικής στους φοιτητές πολυτεχνείου ή και άλλων επιστημών. Ενώ οι περισσότερες από τις μεθόδους που παρουσιάζουμε είναι βασικές και ουσιώδεις για πιθανοκρατική και στατιστική ανάλυση και σε άλλες κατευθύνσεις, όπως οικονομολόγους , φυσικούς, κοινωνιολόγους κ.τ.λ., επιλέξαμε την επικέντρωση περισσότερο σε μηχανικά προσανατολισμένα ενδιαφέροντα. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους μηχανικούς φοιτητές και θα τους συναρπάσει σε πολλές εφαρμογές των πιθανοτήτων και στατιστικής στην περιοχή τους. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια τα περισσότερα από τα παραδείγματα, ασκήσεις και προβλήματα να είναι μηχανικού περιεχομένου από τον πραγματικό κόσμο, τα οποία πάρθηκαν από μία μοντέρνα βιβλιογραφία εφαρμογών πιθανοτήτων και στατιστικής για μηχανικούς ή και από την δική μου εμπειρία εφαρμογής μεθόδων πιθανοτήτων και στατιστικής σε προβλήματα μηχανικού.
Πιστεύω ότι οι μηχανικοί όλων των κατευθύνσεων θα έπρεπε να πάρουν τουλάχιστον ένα μάθημα στις πιθανότητες και στατιστική. Ατυχώς, λόγω και άλλων υποχρεώσεών τους οι περισσότεροι μηχανικοί παίρνουν μόνο το βασικό μάθημα πιθανοτήτων και στατιστικής. Η ύλη αυτού του βιβλίου επικεντρώνεται περισσότερο στην μεθοδολογία των πιθανοτήτων και δεν καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος. Ένα δεύτερο βιβλίο που αναπτύσσει αναλυτικότερα την περιγραφική στατιστική καθώς και συμπερασματική στατιστική κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη του μαθήματος αυτού.
Έχει διατηρηθεί ένα σχετικά μικρό μαθηματικό υπόβαθρο κυρίως στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας των πιθανοτήτων. Φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το πρώτο μέρος σε ολοκληρωτικό λογισμό δεν έχουν καμία δυσκολία στην κατανόηση όλων των κεφαλαίων αυτού του βιβλίου. Βασικά, η πρόθεσή μου είναι να δώσω στον αναγνώστη την μάθηση και κατανόηση της μεθοδολογίας και πώς να την εφαρμόσει στα προβλήματα του μηχανικού. Οι αναγκαίες μαθηματικές βάσεις της θεωρίας των πιθανοτήτων αναπτύσσονται μόνο στα ουσιώδη αξιώματα, θεωρήματα και βασικούς κανόνες. Οι απαραίτητες μαθηματικές αποδείξεις περιορίζονται στο ελάχιστο. Όμως, θα συμβούλευα τον αναγνώστη να ακολουθήσει τις όποιες αποδείξεις συναντά για πληρέστερη κατανόηση των εννοιών και μεθόδων των πιθανοτήτων και στατιστικής.
Η επεξήγηση της μεθοδολογίας συνοδεύεται και από τις υποθέσεις που γίνονται. Τονίζονται ιδιαίτερα οι ορισμοί, και σε πολλές περιπτώσεις σημειώνονται οι περιορισμοί και γίνονται παρατηρήσεις για να αποφευχθούν τυχών παγίδες ή άλλες παρερμηνείες στις έννοιες των πιθανοτήτων. Ακόμη, σε πολλούς κανόνες ή αποτελέσματα δίνεται η πρακτική τους ερμηνεία προκειμένου να τα κατανοήσει και χρησιμοποιήσει ο μηχανικός στις δικές του εφαρμογές.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι η πολύ καλή επιλογή παραδειγμάτων, ασκήσεων και προβλημάτων μηχανικού. Στα τρία πρώτα κεφάλαια δίνονται και οι λύσεις με λεπτομερή επεξήγηση σε αρκετές ασκήσεις και προβλήματα. Έτσι, οι φοιτητές αποκτούν γνώση και ικανότητα πριν ασχοληθούν περαιτέρω με άλυτες ασκήσεις ή προβλήματα μηχανικού.
Το βασικότερο μέρος του παρόντος βιβλίου αναφέρεται στα κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8. Στο κεφάλαιο 2 και 3 αναπτύσσεται το υπόβαθρο της πιθανοθεωρίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μηχανικός για την εκτίμηση πιθανότητας πραγματοποίησης στοχαστικών γεγονότων. Χρησιμοποιώντας τα βασικά αξιώματα, θεωρήματα και κανόνες καταλήγουμε στην ολική πιθανότητα και θεώρημα του Bayes. Ο αναγνώστης είναι απαραίτητο να κατανοήσει πλήρως το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο τόσο γιατί αναφέρεται σε βασικές έννοιες των πιθανοτήτων, όσο γιατί αποτελεί και τον πυρήνα στις μεθόδους πιθανοτήτων και στατιστικής που θα ακολουθήσουν.
Ακολουθούν τα κεφάλαια 4, 5, 6 και 7 που διευρύνουν το υπόβαθρο των πιθανοτήτων, πολύ βασικό για την κατανόηση της ανάπτυξης της στατιστικής μεθοδολογίας. Τα κεφάλαια αυτά, καλύπτουν τις βασικές έννοιες για τις τυχαίες μεταβλητές και τις απαραίτητες προυποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να ακολουθούν τις χρήσιμες κατανομές πιθανοτήτων. Ορίζονται οι σπουδαιότερες κατανομές πιθανοτήτων και αναφέρονται οι ιδιότητές των που σχετίζονται με τις διάφορες εφαρμογές του μηχανικού.
Τέλος, το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό στην χρησιμότητα των πιθανοτήτων και στατιστικής στις εφαρμογές του μηχανικού. Το κεφάλαιο 8 είναι επίσης εισαγωγικό στην συμπερασματική στατιστική. Σχετίζεται στην γενίκευση των δειγματικών συμπερασμάτων στον πληθυσμό και αναφέρεται κυρίως στην κατανόηση των διαφόρων εκτιμητριών καθώς και την ερμηνεία των βασικότερων ιδιοτήτων τους.


Περιεχόμενα

 1. Περιβάλλον Αβεβαιότητας και ο Ρόλος των Πιθανοτήτων και Στατιστικής στις Εφαρμογές Μηχανικού
  1. Εισαγωγή
  2. Προκαταρκτική Ανάλυση Δεδομένων
  3. Γραφική Παρουσίαση Δεδομένων
  4. Περιληπτική Αριθμητική Παρουσίαση Δεδομένων
  5. Δεδομένα Παρατηρούμενα κατά Ζεύγη
  6. Μελέτη και Λήψη Απόφασης κάτω από Αβεβαιότητα
  7. Περίληψη Κεφαλαίου
 2. Βασικές Έννοιες Πιθανότητας
  1. Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία και Συναφείς Έννοιες
  2. Πράξεις και Σχέσεις Γεγονότων
  3. Χώρος Γεγονότων – Δυναμοσύνολο
  4. Η Έννοια της Πιθανότητας
  5. Αξιώματα και Θεωρήματα Πιθανότητας
  6. Αρχές Απαρίθμησης
  7. Περίληψη Κεφαλαίου
   Λυμένες Ασκήσεις
   Ασκήσεις για Λύση
   Λυμένα Προβλήματα Μηχανικού
   Προβλήματα Μηχανικού για Λύση
 3. Δεσμευμένη Πιθανότητα. Ολική Πιθανότητα – Θεώρημα Bayes. Ανεξαρτησία και Συναφείς Έννοιες
  1. Υπό Συνθήκη ή Δεσμευμένη Πιθανότητα
  2. Ολική Πιθανότητα
  3. Θεώρημα Bayes
  4. Στατιστική Ανεξαρτησία και Συναφείς Έννοιες
  5. Περίληψη Κεφαλαίου
   Λυμένες Ασκήσεις
   Ασκήσεις για Λύση
   Λυμένα Προβλήματα Μηχανικού
   Προβλήματα Μηχανικού για Λύση
 4. Τυχαίες Μεταβλητές, Συναρτήσεις Κατανομής Πιθανότητας
  1. Έννοια Τυχαίας Μεταβλητής
  2. Συναρτήσεις Μάζας ή Πυκνότητας Πιθανότητας
  3. Αθροιστική Συνάρτηση Πιθανότητας
  4. Μικτή Τυχαία Μεταβλητή
  5. Περίληψη Κεφαλαίου
   Λυμένες Ασκήσεις
   Ασκήσεις για Λύση
   Λυμένα Προβλήματα Μηχανικού
   Προβλήματα Μηχανικού για Λύση
 5. Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών
  1. Μέση Τιμή
  2. Διακύμανση
  3. Τυπική Τυχαία Μεταβλητή
  4. Ανισότητα Chebyshev
  5. p-Ποσοστιαίο Σημείο, Διάμεσος, Επικρατέστερη Τιμή
  6. Aλλες Παράμετροι και Ροπές
  7. Περίληψη Κεφαλαίου
   Λυμένες Ασκήσεις
   Ασκήσεις για Λύση
   Λυμένα Προβλήματα Μηχανικού
   Προβλήματα Μηχανικού για Λύση
 6. Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή
  1. Η Κατανομή Bernoulli
  2. Η Διωνυμική Κατανομή
  3. Η Γεωμετρική Κατανομή
  4. Η Αρνητική Διωνυμική Κατανομή (Pascal)
  5. Η Υπεργεωμετρική Κατανομή
  6. Διαδικασία Poisson
  7. Πολυωνυμική Κατανομή
  8. Σχέσεις μεταξύ Διακριτών Κατανομών
  9. Περίληψη Κεφαλαίου
   Ασκήσεις για Λύση
   Προβλήματα Μηχανικού για Λύση
 7. Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Συνεχή Τυχαία Μεταβλητή
  1. Ομοιόμορφη Κατανομή
  2. Eκθετική Κατανομή
  3. Κατανομές Erlang και Γάμμα
  4. Kανονική Κατανομή (Normal ή Gauss)
  5. Λογαριθμο-Κανονική Κατανομή
  6. Βήτα Κατανομή
  7. Περίληψη Κεφαλαίου
   Ασκήσεις για Λύση
   Προβλήματα Μηχανικού για Λύση
 8. Εκτίμηση Παραμέτρων
  1. Ο Ρόλος της Συμπερασματικής Στατιστικής
  2. Τυχαία Δειγματοληψία
  3. Εκτιμήτρια Συνάρτηση – Εκτιμητές
  4. Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης
  5. Περίληψη Κεφαλαίου
   Προβλήματα Μηχανικού για Λύση
 9. Παράρτημα: Πίνακες Στατιστικής
  1. Διωνυμικοί πίνακες
  2. Πίνακες Poisson
  3. Αθροιστική Τυπική Κανονική Κατανομή
  4. Αθροιστική Τυπική Κατανομή
  5. Ποσοστιαία Σημεία χ της χ-τετραγώνου Κατανομής
  6. Ποσοστιαία Σημεία t της t-student Κατανομής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.