Θεμελής Γ. Δημήτρης

Ο κ. Δημήτριος Γ. Θεμελής είναι Ομότιμος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Μετά τη λήψη του πτυχίου του από το Τμήμα Χημείας, της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ., και της Διδακτορικής του Διατριβής από το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., συνέχισε με υποτροφία την ερευνητική του δραστηριότητα στο πεδίο «Αυτόματοι Αναλυτές Συνεχούς Ροής (Flow Injection Analysis-FIA)», στο Tμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου «Miami», Oxford, Ohio, USA.
Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αναφέρονται στα επιστημονικά πεδία: Κινητικές Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης, Αυτόματοι Αναλυτές Ροής FIA και SIA, Διαχωριστικές Τεχνικές (HPLC, HILIC, CZE, MEKC), Συστήματα Συνεχούς Ροής Χαμηλής Πίεσης (SIC) και Σύζευξη Αυτόματων Αναλυτών Ροής με Διαχωριστικές Τεχνικές (SIA/ZF-HPLC).
Δημοσίευσε 77 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή απήχησης.
Είναι συγγραφέας 4 διδακτικών συγγραμμάτων, συν-συγγραφέας 4 διδακτικών συγγραμμάτων και 3 διδακτικών σημειώσεων στην Ελληνική γλώσσα, συν-συγγραφέας, κατόπιν πρόσκλησης, 3 κεφαλαίων σε 3 διεθνή επιστημονικά συγγράμματα και 1 άρθρου ανασκόπησης σε διεθνή επιστημονική εγκυκλοπαίδεια στο πεδίο της Αναλυτικής Χημείας.
Είναι Μέλος Επιτροπών Σύνταξης επιστημονικών διεθνών περιοδικών, Μέλος Επιτροπής Κρίσης Διδακτορικών Διατριβών Διεθνούς Πανεπιστημίου, Kριτής μεγάλου αριθμού επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Κριτής ξενόγλωσσων επιστημονικών ηλεκτρονικών βιβλίων.
Το ερευνητικό του έργο αναγνωρίστηκε από Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα, λαμβάνοντας από αυτούς μια σειρά τιμητικών διακρίσεων.

Ιστοσελίδα του Δημητρίου Γ. Θεμελή

Βιβλία του Συγγραφέα