Ζιούτας Γεώργιος

Ο συγγραφέας Γιώργος Ζιούτας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ και διδάσκει το μάθημα «Πιθανοτήτων και Στατιστικής» από το 1983.
Πήρε Πτυχίο Μαθηματικών από το Μαθηματικό Τμήμα του ΑΠΘ, Diploma και Master στην «Επιχειρησιακή Έρευνα» από το Πανεπιστήμιο Lancaster της Αγγλίας και Διδακτορικό στην «Ανθεκτική Στατιστική» από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Βιβλία του Συγγραφέα