Χημεία Γ΄ Λυκείου. Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών

22,90

N-id: 1618 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 744 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2016 ISBN: 978-960-456-466-8 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιλαμβάνει:
CD με πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης: Θέματα Α, Β, Γ, Δ | Προσoμοιώματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
Ένθετο 160 σελ. με την επιπρόσθετη εξεταστέα ύλη 2019

Το βιβλίο «Χημεία για τη Γ’ Λυκείου» καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης σε έναν εύχρηστο και λειτουργικό τόμο.

Κεφάλαια
Οξειδοαναγωγή, Θερμοχημεία, Χημική κινητική, Χημική ισορροπία, Οξέα – βάσεις και ιοντική ισορροπία, Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων – Περιοδικός πίνακας και Οργανική χημεία

Μεθοδολογία ασκήσεων

  • Οδηγίες & παρατηρήσεις για κάθε ομάδα ασκήσεων και εφαρμογές αυτών με υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
  • Συνδυαστικές ασκήσεις ανά κεφάλαιο
  • Ασκήσεις & προβλήματα προς επίλυση με απαντήσεις

Κριτήρια αξιολόγησης

  • Υποδειγματικά απαντημένα κριτήρια αξιολόγησης, ανά κεφάλαιο
  • Θέματα Α, Β, Γ, Δ οργανωμένα ανά κεφάλαιο
  • Κριτήρια αξιολόγησης σε όλη την ύλη, εφάμιλλα των πανελλαδικών εξετάσεων, με απάντηση

Σκοπός του βιβλίου είναι κάθε μαθητής:

  • Να κατανοήσει τις νέες έννοιες, θεωρίες και νόμους, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι, η θεωρία δεν αναπτύσσεται αποσπασματικά (ή υπό μορφή ερωτοαπαντήσεων), αλλά είναι συνεχής, με διεθνή ορολογία και συμβολισμούς.
  • Να διδαχθεί την προσέγγιση επίλυσης των ασκήσεων με μέθοδο, σύμφωνα με οδηγίες, και όχι ως χωριστή περίπτωση, ανεξάρτητα από την εμπειρία του.
  • Και τέλος, να ελέγξει τις γνώσεις του, με αξιόπιστα και πρωτότυπα κρι- τήρια αξιολόγησης.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Οξειδοαναγωγή
Θεωρία
1.1. Αριθμός οξείδωσης – Οξείδωση – Αναγωγή
1.2. Κυριότερα οξειδωτικά – Αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
Μεθοδολογία Ασκήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 2: Θερμοχημεία
Θεωρία
2.1. Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές αντιδράσεις. Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις. Θερμότητα αντίδρασης – Ενθαλπία
Μεθοδολογία Ασκήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 3: Χημική κινητική
Θεωρία
3.1. Γενικά για τη χημική κινητική. Ταχύτητα αντίδρασης
Μεθοδολογία Ασκήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 4: Χημική ισορροπία
Θεωρία
4.1. Έννοια χημικής ισορροπίας – Απόδοση αντίδρασης
4.2. Παράγοντες της χημικής ισορροπίας – Αρχή Le Chatelier
4.3. Σταθερά χημικής ισορροπίας
Μεθοδολογία Ασκήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 5: Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία
Θεωρία
5.1. Οξέα και βάσεις κατά Brönsted – Lowry
5.2. Ιοντισμός οξέων–βάσεων
5.3. Ιοντισμός ασθενών οξέων, βάσεων και νερού – pH
5.4. Επίδραση κοινού ιόντος
5.5. Ρυθμιστικά διαλύματα
5.6. Δείκτες – Ογκομέτρηση (Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία)
Μεθοδολογία Ασκήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 6: Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας
Θεωρία
6.1. Τροχιακό – Κβαντικοί αριθμοί
6.2. Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονιακών ατόμων
6.3. Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς) – Στοιχεία μετάπτωσης
6.4. Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
Μεθοδολογία Ασκήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 7: Οργανική χημεία
Θεωρία
7.1. Δομή οργανικών ενώσεων – Διπλός και τριπλός δεσμός -Επαγωγικό φαινόμενο
7.3. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
7.4. Οργανικές συνθέσεις – διακρίσεις
Μεθοδολογία Ασκήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης
Συνδυαστικές Ασκήσεις – Προβλήματα Κεφαλαίου 7

Απαντήσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης
Παραρτήματα