,

Τεχνικό Σχέδιο για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

Ηλεκτρολογικό & Μηχανολογικό Σχέδιο

50,46

N-id: 1611 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 430 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2016 ISBN: 978-960-456-462-0 Κωδικός Ευδόξου: 59364306 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Επισκεφτείτε – γραφτείτε στο κανάλι YouTube με παραδείγματα, διευκρινίσεις, διαλέξεις κ.λπ.
https://www.youtube.com/channel/UCLNrDngZXiBfCZzQoF8bn-g

Τo «Τεχνικό Σχέδιο» αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία του μηχανικού. Είναι η γραφική γλώσσα επικοινωνίας του με άλλους μηχανικούς, κατασκευαστές ή επιχειρηματίες. Από το ευρύτατο φάσμα εφαρμογών της τεχνικής σχεδίασης το παρόν σύγγραμμα επικεντρώνεται στο κομμάτι που απασχολεί τον ηλεκτρολόγο μηχανικό.
Αρχικά παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία του μηχανολογικού σχεδίου, γιατί κρίνεται απαραίτητο κάθε μηχανικός να μπορεί να «διαβάσει» ή να σχεδιάσει μία απλή μηχανολογική εφαρμογή.
Στη συνέχεια εστιάζουμε στο ηλεκτρολογικό σχέδιο, ξεκινώντας από τη σχεδίαση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και φτάνοντας μέχρι την εκπόνηση μίας πλήρους ηλεκτρολογικής μελέτης. Έχουμε λάβει υπόψη μας τους νέους κανονισμούς για την τυποποίηση συμβόλων και προδιαγραφών.
Το σύγγραμμα αυτό ξεχωρίζει, διότι παρουσιάζει με έγχρωμα διαγράμματα και φωτογραφίες την αντιστοίχιση της συμβολικής γλώσσας του σχεδίου με τον πραγματικό κόσμο. Αν αυτή η σχέση εντυπωθεί στον νέο μηχανικό, τότε μπορεί να ελέγξει ευκολότερα την ορθή υλοποίηση κυκλωμάτων ή να προχωρήσει σε επιδιορθώσεις ή προσθήκες.
Οι σύντομες, αλλά περιεκτικές, επεξηγήσεις του τρόπου λειτουργίας των διάφορων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και κυκλωμάτων δεν αποσκοπούν να αντικαταστήσουν τα συγγράμματα εγκαταστάσεων ή άλλων ηλεκτρολογικών εφαρμογών.
Σκοπεύουν να δώσουν μία εικόνα του τι αντιπροσωπεύουν πρακτικά τα σχέδια, ώστε ο μηχανικός να μπορεί να ανιχνεύσει λάθη στο στάδιο της μελέτης.

Το βιβλίο περιέχει:

 • όψεις, τομές, διαστάσεις, σπειρώματα,
 • κυκλώματα διακοπτών και φωτισμού,
 • βασικές αρχές σχεδίασης αυτοματισμών,
 • κυκλώματα ασθενών ρευμάτων,
 • σχεδίαση εσωτερικής εγκατάστασης,
 • παραδείγματα, λυμένες & άλυτες ασκήσεις,
 • σχεδίαση με CAD.

Η εμπειρία μας στη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» στο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ μάς καθοδήγησε στην οργάνωση της ύλης για διδακτικούς σκοπούς. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει παραδείγματα και λυμένες και άλυτες ασκήσεις. Έτσι ο μελλοντικός ηλεκτρολόγος μηχανικός μπορεί να αποκτήσει ευχέρεια στα θέματα που τον αφορούν στη «γλώσσα» του Τεχνικού Σχεδίου.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1:
Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο

 1. Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο
 2. Όργανα σχεδίασης
 3. Χαρτί σχεδίασης
 4. Κλίμακες
 5. Γραμμές σχεδίασης
 6. Γραμμογραφία
 7. Απλά γεωμετρικά σχήματα
 8. Τεχνικές σχεδίασης
 9. Επισκόπηση της διαδικασίας σχεδιασμού
 10. Συνεργασία με τους υπεύθυνους παραγωγής και προώθησης – απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος
 11. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 2:
Σχεδίαση Τρισδιάστατων Αντικειμένων σε Δυο Διαστάσεις

 1. Εισαγωγή
 2. Απεικόνιση τριών διαστάσεων στο χαρτί
 3. Μηχανολογικό σχέδιο – Η μέθοδος ορθογώνιας προβολής
 4. Λεπτομέρειες στο σχεδιασμό των όψεων
 5. Λυμένες ασκήσεις
 6. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 3:
Τομές

 1. Εισαγωγή
 2. Σχεδιαστικός ορισμός τομής
 3. Σχεδίαση τομής – Διαγράμμιση
 4. Βασικά είδη τομών
 5. Τομή σε περισσότερα του ενός επίπεδα
 6. Μερική τομή
 7. Εγκάρσια τομή – διατομή
 8. Τομή νεύρωσης
 9. Λυμένες ασκήσεις
 10. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 4:
Διαστάσεις

 1. Γενικά για τις διαστάσεις
 2. Στοιχεία διαστάσεων
 3. Γενικοί κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων
 4. Τοποθέτηση διαστάσεων σε κύκλους, τόξα, γωνίες
 5. Ειδικές περιπτώσεις τοποθέτησης διαστάσεων
 6. Συστήματα διαστασιολόγησης, μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων
 7. Λυμένες ασκήσεις
 8. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 5:
Σπειρώματα, Κοχλίες, Περικόχλια

 1. Εισαγωγή
 2. Σπειρώματα
 3. Κοχλίες και περικόχλια
 4. Ηλώσεις, παράκυκλοι (ροδέλες)
 5. Λυμένες ασκήσεις
 6. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 6:
Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Χρήσιμες έννοιες
 3. Τι είναι το ηλεκτρολογικό σχέδιο και σε τι διαφέρει από άλλα είδη σχεδίου
 4. Κατηγορίες ηλεκτρολογικών σχεδίων
 5. Από το μονογραμμικό στο πολυγραμμικό διάγραμμα
 6. Τύποι και πάχη γραμμών

Κεφάλαιο 7:
Απλά Κυκλώματα Ισχύος Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

 1. Εισαγωγή
 2. Απλός διακόπτης, συνδεσμολογία ελέγχου ενός φωτιστικού σώματος από απλό διακόπτη
 3. Διακόπτης επιλογής ομάδων
 4. Διακόπτης κομιτατέρ
 5. Συνδεσμολογία παραδείγματος εγκατάστασης με διάφορους τύπους διακοπτών και ρευματοδότες
 6. Ακραίος αλλέ-ρετούρ διακόπτης (διακόπτης εναλλαγής)
 7. Ενδιάμεσος αλλέ-ρετούρ διακόπτης (διακόπτης εναλλαγής)
 8. Συνδεσμολογία ελέγχου δύο φωτιστικών σωμάτων από τρία σημεία με χρήση μόνο ενδιάμεσων αλλέ-ρετούρ διακοπτών
 9. Διπλός ακραίος και διπλός ενδιάμεσος αλλέ-ρετούρ διακόπτης
 10. Λυμένες ασκήσεις
 11. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 8:
Βασικές Τεχνολογίες Ηλεκτροφωτισμού, Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας

 1. Εισαγωγή
 2. Λαμπτήρες πυρακτώσεως
 3. Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
 4. Λυμένες ασκήσεις
 5. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 9:
Κυκλώματα Αυτοματισμών

 1. Εισαγωγή
 2. Ο ηλεκτρονόμος – βασικό δομικό στοιχείο αυτοματισμών
 3. Ηλεκτρονόμοι: σχεδίαση και λειτουργία τους
 4. Συσκευές ελέγχου
 5. Επαφές κανονικά κλειστές και επαφές κανονικά ανοικτές
 6. Βοηθητικές επαφές ηλεκτρονόμων και μνήμη λειτουργίας
 7. Βασικές έννοιες στη σχεδίαση κυκλωμάτων αυτοματισμού
 8. Εμπειρική σχεδίαση
 9. Συστηματικός τρόπος σχεδίασης πολύπλοκων αυτοματισμού
 10. Λυμένες ασκήσεις
 11. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 10:
Κυκλώματα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων

 1. Εισαγωγή
 2. Εγκατάσταση κουδουνιών & ηλεκτρικής κλειδαριάς
 3. Τηλεφωνική εγκατάσταση
 4. Θυροτηλέφωνα/θυρομεγάφωνα, θυροτηλεόραση
 5. Εγκατάσταση επίγειας & δορυφορικής τηλεόρασης/ραδιοφώνου
 6. Ηχεία, ηχητική εγκατάσταση
 7. Εγκατάσταση καλωδίωσης για μετάδοση δεδομένων
 8. Αντικλεπτική σήμανση, συναγερμός
 9. Τροφοδοτικά
 10. Λυμένες ασκήσεις
 11. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 11:
Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

 1. Πρότυπα και κανονισμοί υλοποίησης μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 2. Βασικά στοιχεία οικοδομικού σχεδίου
 3. Κατηγοριοποίηση, ανάλυση αναγκών και στάδια σχεδίασης Εσωτερικων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ)
 4. Κανόνες καλής πρακτικής στη σχεδίαση μιας Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 5. Παράδειγμα υλοποίησης μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
 6. Πίνακες διανομής
 7. Παράδειγμα σχεδίασης μονογραμμικού διαγράμματος γενικού πίνακα διανομής Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 8. Δομή υλοποίησης πίνακα βάσει του μονογραμμικού διαγράμματός του
 9. Άλυτες ασκήσεις

Κεφάλαιο 12:
Η Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

 1. Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, νομοθετικές ρυθμίσεις
 2. Έγγραφα που συνοδεύουν την νέα ΥΔΕ
 3. Λυμένα παραδείγματα

Κεφάλαιο 13:
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

 1. Σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή
 2. Βασικές εντολές του AutoCAD
 3. Δημιουργία βιβλιοθήκης ηλεκτρολογικών συμβόλων
 4. Παραδείγματα κατανόησης χρήσης του AutoCAD

Κεφάλαιο 14:
Κυριότερα Ηλεκτρολογικά Σύμβολα

 1. Τυποποίηση συμβόλων
 2. Κυριότερα ηλεκτρολογικά σύμβολα σε μονογραμμική σχεδίαση
 3. Ενδεικτικά ηλεκτρολογικά σύμβολα σε πολυγραμμική σχεδίαση

Κεφάλαιο 15:
Άλυτες Ασκήσεις