,

Στο Κατώφλι του Γυμνασίου

Διακοπές και δημιουργική ενασχόληση με τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά

11,87

N-id: 1348 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 168 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2009 ISBN: 978-960-456-163-6 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ύλης των δύο τελευταίων τάξεων –Ε΄ και Στ΄– του Δημοτικού σχολείου, στα βασικά μαθήματα των Μαθηματικών και της Γλώσσας. Απευθύνεται στους απόφοιτους μαθητές του Δημοτικού, που «αγωνιούν» για τη συνέχεια των σπουδών τους στο Γυμνάσιο. Με απλό και κατανοητό τρόπο δίνεται όλη η θεωρία των βασικών μαθημάτων που προαναφέρθηκαν, με παραδείγματα και ενδεικτικές ασκήσεις.
Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει:

 • κεφάλαια Μαθηματικών, όπου παρατίθεται η θεωρία με συνοπτικό, απλό και κατανοητό τρόπο
 • παραδείγματα
 • ενδεικτικές ασκήσεις για την εμπέδωση της ύλης
 • και τέλος απαντήσεις στις ασκήσεις
 • κεφάλαια Γλώσσας, όπου παρατίθεται η θεωρία Γραμματικής και Συντακτικού
 • παραδείγματα
 • ενδεικτικές ασκήσεις που καλούνται να λύσουν οι μαθητές
 • και απαντήσεις στις ασκήσεις

Με το βιβλίο αυτό επιθυμούμε να δημιουργήσουμε στους μαθητές που βρίσκονται στο «Κατώφλι του Γυμνασίου» την πεποίθηση ότι, αν γνωρίζουν αυτά που προτείνουμε, η επιτυχία ως μαθητές του Γυμνασίου είναι εξασφαλισμένη.


Περιεχόμενα

Γλώσσα

 1. Είδη προτάσεων ανάλογα με τα συστατικά τους
 2. Είδη προτάσεων ανάλογα με τη σημασία τους
 3. Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση
 4. Αιτιολογικές προτάσεις
 5. Τελικές προτάσεις
 6. Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις
 7. Υποθετικές προτάσεις
 8. Εναντιωματικές ή παραχωρητικές προτάσεις
 9. Αναφορικές προτάσεις
 10. Το υποκείμενο
 11. Το αντικείμενο
 12. Το κατηγορούμενο
 13. Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη
 14. Ευθύς και πλάγιος λόγος
 15. Οι εγκλίσεις του ρήματος
 16. Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
 17. Παράγραφοι – Πλαγιότιτλοι
 18. Περίληψη
 19. Αφήγηση
 20. Περιγραφή
 21. Οι βαθμοί των επιθέτων
 22. Η κλίση των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες
 23. Η κλίση των επιθέτων σε -ύς, -ιά, -ύ
 24. Η κλίση των επιθέτων σε -ής, -ιά, -ί
 25. Η κλίση των επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ον
 26. Η κλίση των επιθέτων σε -ος, -ο
 27. Επιθετικός προσδιορισμός
 28. Οριστικό και αόριστο άρθρο
 29. Το ρήμα
 30. Διαθέσεις
 31. Χρόνοι του ρήματος
 32. Αρχαϊκή ή λόγια κλίση παθητικής φωνής
 33. Σύνθετα ρήματα με το αρχαιοελληνικό ρήμα: άγω
 34. Σύνθετα ρήματα με το αρχαιοελληνικό ρήμα: βάλλω και η ορθογραφία τους
 35. Κυριολεξία και μεταφορά
 36. Παρομοίωση
 37. Πώς διορθώνουμε το γραπτό μας
 38. Το τελικό -ν
 39. Συλλαβισμός
 40. Τα μέρη του λόγου

Μαθηματικά

 1. Δεκαδικοί αριθμοί
 2. Κλάσματα
 3. Απλοποίηση και σύγκριση κλασμάτων
 4. Σύντομοι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις
 5. Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς
 6. Η μέθοδος της αναγωγής στη μονάδα
 7. Προβλήματα των τεσσάρων πράξεων
 8. Πράξεις κλασμάτων
 9. Δυνάμεις
 10. Αριθμητικές παραστάσεις
 11. Ποσοστά
 12. Τόκος, επιτόκιο και Φ.Π.Α.
 13. Ανάλογα ποσά
 14. Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
 15. Η απλή μέθοδος των τριών
 16. Εξισώσεις
 17. Κριτήρια διαιρετότητας
 18. Μέγιστος κοινός διαιρέτης
 19. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο
 20. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
 21. Αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα
 22. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
 23. Μέσος όρος
 24. Μονάδες μήκους
 25. Κλίμακες
 26. Μονάδες μέτρησης επιφάνειας
 27. Μονάδες μέτρησης όγκου
 28. Μονάδες χρόνου
 29. Μονάδες βάρους και νομισματικές μονάδες
 30. Γωνίες
 31. Τρίγωνα και πολύγωνα
 32. Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου και παραλληλογράμμου
 33. Εμβαδόν τριγώνου και τραπεζίου
 34. Μήκος κύκλου και εμβαδόν κυκλικού δίσκου
 35. Παραλληλεπίπεδο και κύβος
 36. Εμβαδόν επιφάνειας κύβου και παραλληλεπιπέδου
 37. Όγκος κύβου και ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου
 38. Ο κύλινδρος και η μέτρησή του
 39. Ασκήσεις και Προβλήματα για επανάληψη
 40. Προβλήματα λογικής και σπαζοκεφαλιές

Απαντήσεις στη Γλώσσα
Απαντήσεις στα Μαθηματικά