Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

10,18

Εξαντλημένο

N-id: 1185 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 328 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-456-026-3 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η έκθεση ανέκαθεν αποτελούσε –και δυστυχώς συνεχίζει να αποτελεί– την «αχίλλειο πτέρνα» των περισσοτέρων μαθητών, πιθανότατα λόγω της μη επαρκούς διδασκαλίας του μαθήματος και της ελλιπούς παροχής συγκεκριμένων κατευθύνσεων και μεθοδολογιών που θα διευκόλυναν το μαθητή και θα τον βοηθούσαν να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του μαθήματος. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με στόχο όχι απλά να αποτελέσει ένα ακόμα βοήθημα για την έκθεση, αλλά καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου να συνδράμει στην ομαλή μετάβασή τους στο Λύκειο. Για αυτό, δεν περιορίζεται απλά στην απάντηση των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, αλλά προσπαθεί με μια πληθώρα ασκήσεων αυτενέργειας να εγκλιματίσει σταδιακά το μαθητή της Γ’ Γυμνασίου στην έκθεση ιδεών του Λυκείου.

Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο αυτό διαρθρώνεται ως εξής:

 • Θεωρία σχολικού βιβλίου: με συνοπτικό και λειτουργικό τρόπο παρατίθεται η θεωρία του σχολικού βιβλίου της έκφρασης – έκθεσης Γ’ Γυμνασίου ανά ενότητα.
 • Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου: δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
 • Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας: δίνεται ένα σύνολο ασκήσεων, που είναι παρεμφερείς με αυτές του σχολικού βιβλίου, με στόχο ο μαθητής να εξασκηθεί περισσότερο και να εξοικειωθεί αρτιότερα με τη θεωρία.
 • Κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα: στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει ένα τεστ αξιολόγησης που αποτελείται από ασκήσεις σχετικές με τη θεωρία που διδάχτηκε στην αντίστοιχη ενότητα και είναι διαρθρωμένο με βάση το νέο τρόπο εξέτασης που προβλέπει το υπουργείο. Λόγω της δομής του κάθε τεστ (κείμενο – ασκήσεις – έκθεση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον εκπαιδευτικό αυτούσιο ως διαγώνισμα.
 • Γενικά κριτήρια αξιολόγησης: στο τέλος του βιβλίου δίνονται 5 γενικά τεστ αξιολόγησης με ασκήσεις από όλη την ύλη του σχολικού βιβλίου, αλλά και με ασκήσεις υψηλότερου βαθμού δυσκολίας, που στόχο έχουν τον προϊδεασμό αλλά και την σταδιακή εξοικείωση του μαθητή με τις ασκήσεις της έκθεσης της Α’ Λυκείου.
 • Απαντήσεις στις συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας, στα κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα και στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης: με τις απαντήσεις των ασκήσεων όλων των κριτηρίων παρέχεται η δυνατότητα στο μαθητή να αυτοαξιολογηθεί, να εντοπίσει τα λάθη του και κατά συνέπεια να αυτοβελτιωθεί.

Περιεχόμενα

1η Eνότητα: Η Ελλάδα στον κόσμο

 1. Θεωρία
  Eίδη προτάσεων
  Τρόποι σύνδεσης προτάσεων
  Σύνθεση ερευνητικής εργασίας
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

2η Eνότητα: Γλώσσα – γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

 1. Θεωρία
  Τύποι των δευτερευουσών προτάσεων
  Ονοματικές προτάσεις
  Πολυσημία των λέξεων
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

3η Eνότητα: Eίμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί

 1. Θεωρία
  Ερωτηματικές προτάσεις
  Ευθείες και πλάγιες ερωτήσεις
  Ευθύς και πλάγιος λόγος
  Κυριολεξία – μεταφορά – παρομοίωση
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

4η Eνότητα: Eνωμένη Eυρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες

 1. Θεωρία
  Αναφορικές προτάσεις
  Συνώνυμα – Aντώνυμα – Ταυτόσημα
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

5η Eνότητα: Eιρήνη – Πόλεμος

 1. Θεωρία
  Δευτερεύουσες προτάσεις: Aιτιολογικές – Tελικές
  Διάκριση μεταξύ τελικών και βουλητικών προτάσεων
  Ομώνυμα – Παρώνυμα
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

6η Eνότητα: Eνεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών

 1. Θεωρία
  Δευτερεύουσες προτάσεις: Xρονικές – Yποθετικές
  Υπώνυμα – Oρισμός
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

7η Eνότητα: Tέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές

 1. Θεωρία
  Δευτερεύουσες προτάσεις: Αποτελεσματικές – Εναντιωματικές
  Mετωνυμία
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

8η Eνότητα: Mπροστά στο μέλλον

 1. Θεωρία
  Ακλιτες λέξεις – Τα μόρια
  Σημεία στίξης
  Σχήματα λόγου
  Περίληψη
 2. Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 3. Συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 4. Kριτήριο αξιολόγησης

Πέντε (5) Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης

Απαντήσεις

 • Στις συμπληρωματικές ασκήσεις αυτενέργειας
 • Στα κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα
 • Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης