Χαρτογραφία μεγάλης κλίμακας – Aστικοί χάρτες

Πρακτικά του 5ου Eθνικού Συνεδρίου Xαρτογραφίας

N-id: 0681 Κατηγορία: Σελίδες: 296 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 Εκδόσεις: Xαρτογραφική Eπιστημονική Eταιρία Eλλάδος

Περιέχει:

 • Λιβιεράτος Ε. (ΧΕΕΕ) : Χάρτες για την πόλη: Το Ελληνικό πρόβλημα και μερικές μέθοδοι λύσης του.
 • Σύλλογος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας: Οι τοπογραφικοί και κτηματο-λογικοί χάρτες μεγάλης κλίμακας στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του αιώνα.
 • Καρανικόλας Ν., Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης (ΑΠΘ): Αστικός σχεδιασμός και χαρτογραφική υποδομή: Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης – Σύνθεση ή Αντίθεση.
 • Παππάς Β., Στ. Κοσμάς, Β. Τσονάκας (Παν Θεσσαλίας/Ν.Α. Αχαίας): Ψηφιακή απεικόνιση και οργάνωση σχεδίου πόλεως Πατρών.
 • Kουσουλάκου Α., Δ. Σαραφίδης (ΑΠΘ): Δυνατότητες γεωγραφικής αναφοράς σε χάρτες πολυμέσων: Εφαρμογή για χρήση στα πλαίσια αστικού σχεδιασμού.
 • Balletti C. (IAU Venezia): Ένα σύστημα πληροφοριών για την ανάλυση της αρχαιολογικής κληρονομιάς: Ο χώρος Citivas Nova Heracliana (Un sistema informativo per l’ analisi patrimonio archeologico: it sito della “Civitas Nova Heracliana”).
 • Κόκλα Μ., Μ. Κάβουρας (ΕΜΠ): Χωρικά δίκτυα εννοιών: Μια μέθοδος για την ενοποίηση θεματικών ταξινομήσεων μικρών και μεγάλων χαρτογραφικών κλιμάκων.
 • Mπασδέλης Ε. (ΓΥΣ): Εκμετάλλευση στοιχείων από πολλαπλές βάσεις δεδομένων και ενοποίηση τους σε ενιαίο χαρτογραφικό προïόν. Εφαρμογή: Αστικοί Χάρτες.
 • Kαλτσίκης Χ. (ΑΠΘ): Ένα δίκτυο σύνδεσης Δημοτικής και Νομαρχιακής Χαρτογραφίας, στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Τσούλος Λ., Κ. Στεφανάκης, Ε. Γκαβαλιά (ΕΜΠ): Η αναπαραγωγή του χάρτη σε ψηφιακό περιβάλλον.
 • Kοντοδήμος Γ. (ΓΥΣ): Παρουσίαση ορθοφωτοχάρτη περιοχών Πεντέλης και Σέιχ Σου.
 • Guerra F. (IUA Venezia) : Τοπικοί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί εικόνων: Οι φωτοχάρτες της Βενετίας του 1911 και του 1982. (Trasformazioni geometriche locali di immagini: I fotopiani di Venezia del 1911 e del 1982).
 • Γ. Σιδηρόπουλος (ΤΕΙ-Α): Η έννοια των ορίων ως πρωταρχικό στοιχείο για την ανάδειξη της ταυτότητας μικρών ιστορικών πόλεων:Καρυές.
 • Π. Κοσμόπουλος (CPER): Υποκειμενική αντίληψη του αστικού χώρου και υποκειμενική χαρτογράφηση.
 • Καρνάβου Ε., Γ. Γριτζάς (ΑΠΘ): Χάρτες πολεοδομικών και ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών για τη χρήση του κοινού.
 • Παρασχάκης Ι., Χ. Καλτσίκης, Ι. Μανιάτης, Α. Νάκου, Κ. Παπαδημητρίου, Χ. Πικριδάς, Δ. Σαραφίδης, Η. Τζιαβός, Ι. Τσιωνάς (ΑΠΘ): Χάρτες λεωφορειακών γραμμών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.
 • Μπούτουρα Χρ. (ΑΠΘ): “Οκτώ παράθυρα” στη Θεσσαλονίκη. Χάρτες γενικής χρήσης σε μεγάλη κλίμακα: Θεωρία και παραγωγή.
 • Βασιλείου Π. (Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τοπωνυμίων): Πόλη-Χάρτης της πόλης-Οδωνύμια.
  Βιττωράτου Σ. (ΑΠΘ): Χάρτες μεγάλης κλίμακας ως εργαλείο στη μελέτη των μετακινήσεων και εγκαταστάσεων στο γεωγραφικό χώρο ειδικών ομάδων πληθυσμού.

 • Καρνάβου Ε. (ΑΠΘ): Χάρτης και πρόγραμμα αναζήτησης όρων δόμησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
 • Αρβανίτης Α., Ν. Λεμονή (ΑΠΘ): Προσδιορισμός της αξίας ακινήτων με τη χρήση χαρτών μεγάλης κλίμακας.
 • Νάκος Β., Ν. Τζελέπης (ΑΠΘ): Τρισδιάστατη αναπαράσταση του αστικού χώρου με στοιχεία ρεαλισμού.
 • Λιβιεράτος Ε., Κ. Παπαδόπουλος, Χρ. Μπούτουρα, Θ. Ανθόπουλος (ΑΠΘ): Ψηφιακή παραγωγή αστικών χαρτών για τυφλούς και μέθοδος προσανατολισμού τους στην πόλη: Η πρώτη εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη.