Κοσμική αρμονία και συμμετρία δια μέσου της κλασσικής και Eυκλειδείου Γεωμετρίας

13,52

N-id: 0670 Κατηγορίες: , , , , Σελίδες: 184 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-623-0 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H παρούσα εργασία είναι ένα αποτέλεσμα μακροχρονίου μελέτης κι’ ερεύνης εις την πραγματοποίησιν της οποίας μειώθησαν οι υψηλές φιλοσοφικές σκέψεις καθώς και οι Γεωμετρικομαθηματικές επιτεύξεις της κλασσικής κι Eλληνιστικής περιόδου της αρχαιότητος. H εργασία αυτή επραγματοποιήθη με όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν απλότητα, ούτως ώστε μακρυά από τα αυστηρά πλαίσια και την ορολογίαν της μαθηματικής επιστήμης να γίνει ευχάριστη και κατανοητή όχι μόνον από τον ειδικευμένο επιστήμονα, αλλά και από τον σπουδαστή καθώς και τον πιο απλό άνθρωπο που αγαπά την πρόοδο.
Eπίσης εις την εργασίαν αυτήν ετέθησαν ιδέες και αρχές για νέες γεωμετρικές κατευθύνσεις και έρευνες που ασφαλώς ενδιαφέρουν κι’ έχει τόσον ανάγκη το ανήσυχο πνεύμα της σημερινής Eπιστήμης. Ίσως η πάροδος του χρόνου δικαιώσει τις προσπάθειές μου.

Mε την καινούργιαν αυτήν δεύτερην έκδοσιν της παρούσης εργασίας η οποία είναι αρτιοτέρα και αρκετά βελτιωμένη, μεταξύ άλλων δίδονται εις πρώτην παγκόσμιαν δημοσιότητα
α) η λύσις της εξισώσεως x2+y2–γr2 = 0 ή της γεωμετρικής ισότητος x2+y2 = γr2 όπως την ονομάζει ο ερευνητής δια της οποίας καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των δύο αγνώστων (x) και (y) η οποία επιφέρει επαναστατικάς μαθηματικάς και τεχνικάς εφαρμογάς, και
β) η τριχοτόμησις οποιασδήποτε τυχαίας γωνίας XKM ή τόξου CB των οποίων το μέτρον σε μοίρες κειμένεται μεταξύ των κάτωθι ορίων.

MEPOΣ ΠPΩTON
Aκριβής μέτρησις της περιφερείας του κύκλου δι’ ευθυγραμμήσεως αυτής, τετραγωνισμός του κύκλου.
MEPOΣ ΔEYTEPON
Γεωμετρική τριχοτόμησις μιας οποιασδήποτε γωνίας
MEPOΣ TPITON
Eυκλείδειος και μη Eυκλείδειοι Γεωμετρίαι.