Κάλφα Κορνηλία

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Αλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1972). Διδακτορικό δίπλωμα στο London University (Bedford College, 1980). Επίκουρη καθηγήτρια απο το 1997.

Βιβλία του Συγγραφέα