Ταμία - Δημοπούλου Παρασκευή

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Γεωμετρίας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1975). Διδακτορικό δίπλωμα στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1981). Επίκουρη καθηγήτρια από το 1994. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Fisler Geometry, G-Δομές

Βιβλία του Συγγραφέα