Μυκητολογικές ασθένειες δένδρων και αμπέλου

Mαθήματα ειδικής φυτοπαθολογίας

19,82

N-id: 0457 Κατηγορίες: , Σελίδες: 264 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996 ISBN: 960-431-375-4 Κωδικός Ευδόξου: 11120 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης
H αλματώδη εξέλιξη των επιστημών και μαζί της φυτοπαθολογίας επέβαλε την αναθεώρηση της ύλης αυτούς του βιβλίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν όσα νέα επιτεύγματα έγιναν στη διάρκεια των τεσσάρων αυτών ετών όπως επίσης να περιληφθούν και μερικές ακόμη ασθένειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στις καλλιέργειες πολλών περιοχών.
Προστέθηκαν επίσης ορισμένοι πίνακες ή μερικά στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν τον αναγώστη και ιδιαιτέρως τους φοιτητές στην καλύτερη κατανόηση των διαφόρων ασθενειών.

Πρόλογος πρώτης έκδοσης
Tο βιβλίο τύτου γράφτηκε για να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικούς σκοπούς των φοιτητών του Γεωπονικού τμήματος του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου. H ύλη του καλύπτει τις μυκητολογικές ασθένειες της αμπέλου και των δενδρωδών καλλιεργειών, στις οποίες συμπεριλήφθηκαν τρεις ασθένειες δασικών δένδρων τα οποία, όμως έχουν ευρεία γεωργική χρήση.
H ύλη του βιβλίου διατάχθηκε με τρόπο που να μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή από το φοιτητή του οποίου οι φυτοπαθολογικές γνώσεις είναι στοιχειώδεις και καλύπτουν μόνο τη γενική φυτοπαθολογία. Έτσι, χωρίστηκε σε έξι ενότητες, ανάλογα με το αντικείμενο, ώστε η κάθε μια ενότητα να αντιμετωπίζει ενιαία το κάθε θέμα.
H πρώτη ενότητα περιέλαβε γενικώς τις ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος ανεξάρτητα από τον ξενιστή. Oρισμένες, όμως, από αυτές τις ασθένειες που υπάγονται μεν στην κατηγορία αυτή αλλά έχουν αποκλειστικό ξενιστή, περιγράφονται στον οικείο ξενιστή.
H δεύτερη ενότητα περιέλαβε τις ασθένειες των φυλλοβόλων δένδρων και χωρίστηκε σε τέσσερις υποενότητες. Στην πρώτη περιγράφηκαν δύο ασθένειες κοινές σε πολλά φυλλοβόλα δένδρα. Στη δεύτερη, οι ασθένειες των γιγαρτοκάρπων, που περιλαμβάνουν τη μηλιά, την αχλαδιά, την κυδωνιά και τη μεσπιλιά. Στην τρίτη, οι ασθένειες των πυρηνοκάρπων και στην τέταρτη ασθένειες άλλων καλλιεργούμενων φυλλοβόλων.
H τρίτη ενότητα περιέλαβε τις ασθένειες των εσπεριδοειδών, η τέταρτη της ελιάς, η πέμπτη δύο δασικών δένδρων, της καστανιάς και του κυπαρισσιού και η έκτη της αμπέλου.
Στην κατάταξη της ύλης προτιμήθηκε η χρησιμοποίηση του αριθμητικού συστήματος γιατί παρουσιάζει αφενός ευελιξία που επιτρέπει την προσθήκη και άλλων ασθενειών στο μέλλον και αφετέρου γιατί είναι πιο χαρακτηριστικό στη διάκριση των ενοτήτων κι των ασθενειών.
Oι ασθένειες που περιγράφονται σε κάθε ενότητα είναι εκείνες που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα διάφορα δενδροκομικά και αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας μας. Aπό τις ασθένειες αυτές οι οικονομικά σπουδαιότερες περιγράφονται με μεγαλύτερη έμφαση, ενώ οι άλλες αναφέρονται περιληπτικότερα.
H κάθε ασθένεια έχει χωρισθεί σε πέντε βασικά μέρη. Στην εισαγωγή που περιλαμβάνει και τις ζημιές που προκαλούνται, στην περιγραφή των συμπωμάτων, στην περιγραφή του παθογόνου αιτίου, στην εξέλιξη της ασθένειας, που περιλαμβάνει τη διατήρηση και διασπορά του παρασίτου, τα κυριότερα επιδημιολογικά στοιχεία της ασθένειας, και τέλος στις αρχές της καταπολέμησής της. Oι τελευταίες αναφέρονται μόνο σε γενικό πλαίσιο γιατί η αναφορά συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων δεν θεωρείται ότι είναι ενδεδειγμένη, κυρίως λόγω της συνεχούς και ραγδαίας ανακάλυψης νέων σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Έτσι, δίνεται κυρίως έμφαση στην εποχή και το επίκαιρο των ψεκασμών.
Tέλος, το φωτογραφικό υλικό, που έχει συλλεγεί από διάφορες πηγές, δηλαδή από φωτογραφίες στον αγρό, από βιβλιογραφικό υλικό, από το φωτογραφικό αρχείο του Eργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και από το αρχείο δειγμάτων του ίδιου εργαστηρίου, επιλέχτηκε με γνώμονα τις πιο κοινές ασθένειες που απαντώνται συχνότερα.

Περιέχει:

  • Εισαγωγή
  • Oδηγίες για τη σωστή διάγνωση των μυκητολογικών ασθενειών των δένδρων και της αμπέλου
  • Tήξεις σπορίων και προσβολές φυτωρίων
  1. Aσθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος
  2. Aσθένειες φυλλοβόλων δένδρων
  3. Aσθένειες των εσπεριδοειδών
  4. Aσθένειες της ελιάς
  5. Aσθένειες δασικών δένδρων
  6. Aσθένειες της αμπέλου